รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานตำแหน่งนักวิชาการนโยบายและแผน และเจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ รับสมัครตั้งแต่ บัดนี้ ถึง 5 ส.ค. 2562

สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) เป็นหน่วยงานในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการ มีความประสงค์จะดำเนินการรับสมัครบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นเจ้าหน้าที่และลูกจ้างของสถาบันฯ เพื่อบรรจุเป็นผู้ปฏิบัติงานของสถาบันฯ จำนวน 2 ตำแหน่ง รวม 2 อัตรา รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึง 5 ส.ค. 2562 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้