ไทย​ English   การแสดงผล
C
C
C

การจัดสอบ

วิชาสามัญ 9 วิชา ปีการศึกษา 2563

ผู้อ่าน

ข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับการสอบ ปีการศึกษา 2563

 

ปฏิทินกำหนดการวิชาสามัญ 9 วิชา

ลงทะเบียนขอรหัสผ่านเข้าระบบ 5 - 19 ธันวาคม 2562
สมัครสอบ เลือกวิชา เลือกจังหวัดและเขต/อำเภอที่จะไปสอบ 5 - 19 ธันวาคม 2562
พิมพ์ใบสมัครสอบ ชําระเงินค่าสมัครสอบ
5 - 20 ธันวาคม 2562
ตรวจสอบสถานะการชำระเงิน และการเลือกจังหวัดและเขต/อำเภอในการสอบ
5 - 20 ธันวาคม 2562
ตรวจสอบ และแก้ไขข้อมูลผู้สมัครสอบ 5 - 21 ธันวาคม 2562
ประกาศเลขที่นั่งสอบ/สถานที่สอบ 17 มกราคม 2563

จัดการทดสอบ

14 - 15 มีนาคม 2563
ประกาศผลสอบ 5  เมษายน  2563

ภาพ วิชาสามัญ 9 วิชา ปีการศึกษา 2563

ภาพ วิชาสามัญ 9 วิชา ปีการศึกษา 2563