ไทย​ English   การแสดงผล
C
C
C

ข้อมูลข่าวสาร

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ) เยี่ยมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ ของ สทศ. ภายในงาน “เสมารวมใจ เทิดไท้องค์ราชัน” ณ กระทรวงศึกษาธิการ

30 ก.ค. 2562 11:19 น.

ผู้อ่าน

ภาพ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ) เยี่ยมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ ของ สทศ. ภายในงาน “เสมารวมใจ เทิดไท้องค์ราชัน” ณ กระทรวงศึกษาธิการ

นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เยี่ยมชมนิทรรศการของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สทศ.) โดยมี ผศ.ดร.ศิริดา  บุรชาติ ผู้อำนวยการ สทศ. พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ร่วมนำชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ ของ สทศ. เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก “เสมารวมใจ เทิดไท้องค์ราชัน” เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2562 ณ บริเวณกระทรวงศึกษาธิการ

ภาพ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ) เยี่ยมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ ของ สทศ. ภายในงาน “เสมารวมใจ เทิดไท้องค์ราชัน” ณ กระทรวงศึกษาธิการ

ภาพ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ) เยี่ยมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ ของ สทศ. ภายในงาน “เสมารวมใจ เทิดไท้องค์ราชัน” ณ กระทรวงศึกษาธิการ