รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช) เยี่ยมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ ของ สทศ.

ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เยี่ยมชมนิทรรศการของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สทศ.) โดยมี ผศ.ดร.ศิริดา  บุรชาติ ผู้อำนวยการ สทศ.  พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ร่วมนำชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ ของ สทศ. เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก “เสมารวมใจ เทิดไท้องค์ราชัน” เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2562 ณ บริเวณกระทรวงศึกษาธิการ