ไทย​ English   การแสดงผล
C
C
C

ข้อมูลข่าวสาร

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช) เยี่ยมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ ของ สทศ.

30 ก.ค. 2562 11:30 น.

ผู้อ่าน

ภาพ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช) เยี่ยมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ ของ สทศ.

ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เยี่ยมชมนิทรรศการของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สทศ.) โดยมี ผศ.ดร.ศิริดา  บุรชาติ ผู้อำนวยการ สทศ.  พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ร่วมนำชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ ของ สทศ. เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก “เสมารวมใจ เทิดไท้องค์ราชัน” เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2562 ณ บริเวณกระทรวงศึกษาธิการ

ภาพ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช) เยี่ยมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ ของ สทศ.

ภาพ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช) เยี่ยมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ ของ สทศ.