ไทย​ English   การแสดงผล
C
C
C

นวัตกรรมการทดสอบ

E-Score

ผู้อ่าน

E-Score คือ ระบบการรายงานผลการสอบแบบอิเลคทรอนิกส์ (E-SCORE) ซึ่งเป็นระบบพิมพ์ใบรายงานผลการสอบรายบุคคลแบบอัตโนมัติ สามารถดำเนินการด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์ สทศ. ทำให้สะดวก รวดเร็ว ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย

วิธีการใช้งานระบบ E-Score

  • ก่อนใช้ระบบ E-SCORE กรุณาตั้งค่าเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่านให้สามารถดาวน์โหลดไฟล์ได้โดยอัตโนมัติต้องการอ่านคู่มือการตั้งค่าเครื่อง คลิกที่นี่
  • สำหรับผู้สมัครสอบ O-NET ที่ไม่เคยสอบ GAT/PAT กรุณาเข้าระบบ E-SCORE เพื่อลงทะเบียนก่อน
  • ต้องการอ่านคู่มือการใช้งานระบบ E-SCORE คลิกที่นี่

คุณสมบัติของระบบ E-SCORE

  1. ระบบ E-SCORE เป็นระบบพิมพ์รายงานผลสอบ O-NET ม.6 และ  GAT/PAT อัตโนมัติ (SELF-SERVICE)
  2. มีลายเซ็นของผู้อำนวยการสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติและมี BarCode จึงจะมีสถานะเป็นใบรายงานผลสอบ ที่สามารถนำไปใช้ยื่นสมัครเข้าศึกษาต่อหรือเพื่อจุดประสงค์อื่น
  3. ผู้เข้าสอบไม่จำเป็นต้องเดินทางมาที่สถาบัน ฯ เพื่อขอใบรายงานผลสอบ
  4. ถ้าผู้เข้าสอบเดินทางมาที่สถาบัน ฯ เพื่อขอใบรายงานผลสอบ ก็ต้องดำเนินการพิมพ์ใบรายงานผลสอบด้วยตนเองเช่นกัน และเสียค่าบริการฉบับละ 20 บาท (รวมค่ากระดาษและพิมพ์สี)
  5. ผู้เข้าสอบยังสามารถยื่นขอใบรายงานผลสอบทางไปรษณีย์ได้เหมือนเดิม (ฉบับละ 20 บาท ไม่รวมค่าแสตมป์ไปรษณีย์)

อัตราค่าบริการ

การขอใบรายงานผลสอบ O-NET และ GAT/PAT ผ่านระบบ E-Score ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ  (หากมารับบริการที่ สทศ.  มีค่าใช้จ่ายฉบับละ 20 บาท)