ไทย​ English   การแสดงผล
C
C
C

ข้อมูลข่าวสาร

คณะที่ปรึกษา รมช.ศธ. ร่วมแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสครบรอบ 14 ปี ของการจัดตั้ง สทศ.

3 ก.ย. 2562 16:00 น.

ผู้อ่าน

 

ภาพ คณะที่ปรึกษา รมช.ศธ. ร่วมแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสครบรอบ 14 ปี ของการจัดตั้ง สทศ.

เนื่องในโอกาสครบรอบ 14 ปี ของการจัดตั้งสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)  (3 กันยายน 2562) ตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)  พ.ศ. 2548  สทศ. ได้จัดกิจกรรมพิธีสงฆ์ โดยมีคณะที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (คุณหญิงกัลยา  โสภณพนิช) ประกอบด้วย ศ.ดร.อุทุมพร จามรมาน, ดร.กอบกิจ  ส่งศิริ, พลอากาศเอก ดร.ชูชาติ บุญชัย และนายคมสัน  โพธิ์คง คณะกรรมการ สทศ. ประกอบด้วย นายกิตติรัตน์  มังคละคีรี และ รศ.ดร.อารยา จาติเสถียร เข้าร่วมพิธีสงฆ์และแสดงความยินดีกับ สทศ. โดยมี ผศ.ดร.ศิริดา  บุรชาติ ผู้อำนวยการ สทศ. และคณะผู้บริหารให้การต้อนรับ

 

ภาพ คณะที่ปรึกษา รมช.ศธ. ร่วมแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสครบรอบ 14 ปี ของการจัดตั้ง สทศ.

ดร.ชนาธิป  ทุ้ยแป รองผู้อำนวยการสำนักทดสอบทางการศึกษา ตัวแทนสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) มอบดอกไม้แสดงความยินดี เนื่องในโอกาสครบรอบ 14 ปี ของการจัดตั้งสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)