ไทย​ English   การแสดงผล
C
C
C

ข้อมูลข่าวสาร

“คุณหญิงกัลยา” มอบนโยบาย สทศ. เตรียมการจัดทดสอบวิชา Coding

6 ก.ย. 2562 10:15 น.

ผู้อ่าน

ภาพ “คุณหญิงกัลยา” มอบนโยบาย สทศ. เตรียมการจัดทดสอบวิชา Coding

5ก.ย.62-คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมช.ศธ.) กล่าวภายหลังการมอบนโยบายและตรวจเยี่ยมสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) ว่า ในที่ประชุม สทศ. ได้รายงานผลการดำเนินการงานที่ผ่านมา ซึ่งพบว่า สทศ.มีการดำเนินงานที่ดีมาโดยตลอด และตนได้มอบนโยบายให้มีการพัฒนาการทำงานขึ้นไปเรื่อยๆ ต้องมีความซื่อสัตย์สุจริต ในการใช้อำนาจ ถูกต้องตรงไปตรงมาและเป็นไปตามหลักคุณธรรม ต้องมีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ มีขั้นตอนที่สุจริต เป็นธรรมแก่ประชาชนบุคลากรทุกฝ่าย อีกทั้งต้องมีการบริหารงานที่มุ่งผลสำเร็จในเชิงประสิทธิภาพและประสิทธิผล และสุดท้ายจะต้องดำเนินงานเป็นไปตามหลักการจองกฎหมายด้วย ทั้งนี้ในที่ประชุมตนยังได้แจ้งนโยบายเร่งด่วนสำคัญของ ศธ. ในระยะเวลา 1 ปีแรก คือ เรื่อง Coding ที่จะนำให้เด็กทุกคนก้าวไปสู่ศตวรรษที่ 21 ด้วยกัน โดยเฉพาอย่างยิ่งเด็กในระดับชั้นประถมศึกษา ซึ่งควรมีการทดสอบเนื่องจากเรื่องนี้ถือเป็นทักษะในอนาคต ดังนั้นหาก สทศ. สามารถส่งเสริมในด้านใดได้ก็ควรที่จะดำเนินการ เพราะ สทศ. เป็นผู้ที่จัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (โอเน็ต) ในระดับชั้น ป.6 มัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 จึงต้องมีการเตรียมการในส่วนนี้

คุณหญิงกัลยา กล่าวต่อว่า ทั้งนี้ยังมีนโยบายเรื่องการยกระดับการเกษตรกรรม ผ่านวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) การส่งเสริมการใช้ภาษาไทย และการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ รวมถึงการเป็นจิตอาสา ซึ่งหาก สทศ.มีแนวทางที่จะส่งเสริมนโยบายทั้ง 4 ข้อของตนได้ก็ให้ช่วยส่งเสริมสนับสนุน นอกจากนี้ในที่ประชุมตนได้มีการซักถามถึงการทดสอบโอเน็ต ในส่วนของการสอบอัตนัย ในรายวิชาภาษาไทยระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ซึ่งตนมองว่าเป็นเรื่องที่ดี เนื่องจากทำให้ครูที่ร่วมตรวจข้อสอบพบว่า มีการใช้ภาษาไทยของเด็กมีปัญหาในส่วนไหนอย่างไร และร่วมกันช่วยแก้ปัญหาได้อย่างตรงจุด

ด้านนางศิริดา บุรชาติ ผู้อำนวยการ สทศ. กล่าวว่า สำหรับเรื่องการจัดการสอบ โอเน็ต ในรายวิชา Coding นั้น หน้าที่ของ สทศ.คือการออกข้อสอบโอเน็ต ตามมาตรฐานตัวชี้วัดในหลักสูตรการเรียนการสอนของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ดังนั้น หากรายวิชา Coding ได้มีการบรรจุลงในหลักสูตรของ สพฐ.แล้ว สทศ.จะต้องดำเนินการจัดการทดสอบ โดยจะมีการติดตามการจัดการเรียนการสอน มาตรฐานตัวชี้วัด เพื่อออกแบบการทดสอบให้มีความสอดคล้องกับหลักสูตร และสอดรับกับสมรรถนะที่เป็นความต้องการของโลกในอนาคตด้วย

 

ขอบคุณข่าว : ไทยโพสต์