ผอ.สทศ. ประชุมร่วมกับคณะทำงานติดตามแผนงานและงบประมาณ รมช.ศธ.

ผศ.ดร.ศิริดา บุรชาติ ผู้อำนวยการ สทศ. ประชุมร่วมกับ ดร.ศุภชัย  ศรีหล้า ประธานคณะทำงานติดตามแผนงานและงบประมาณรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (คุณหญิงกัลยา โสภณพานิช) และคณะ โดยได้สรุปผลการทำงานตามแผนงานและงบประมาณในปี 2562 เพื่อเตรียมการปฏิบัติราชการ ในปีงบประมาณ 2563 เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2562 ณ สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ