ขยายเวลาการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นผู้บัติงานของสถาบันฯ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารโครงการศูนย์เครือข่าย สทศ. ประจำมหาวิทยาลัย (ครั้งที่ 1) จำนวน 2 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 9 ธ.ค. 62

สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) เป็นหน่วยงานในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการ มีความประสงค์จะดำเนินการรับสมัครบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นเจ้าหน้าที่และลูกจ้างของสถาบันฯ เพื่อบรรจุเป็นผู้ปฏิบัติงานของสถาบันฯ จำนวน 2 อัตรา รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึง 9 ธ.ค. 2562 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้