ไทย​ English   การแสดงผล
C
C
C

ข้อมูลข่าวสาร

รมว.ศธ. และ รมช.ศธ. เยี่ยมชมนิทรรศการ สทศ. ภายในงานประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ประจำปีการศึกษา 2562 "การประกันคุณภาพเพื่อยกระดับการศึกษาไทยในศตวรรษที่ 21"

2 ธ.ค. 2562 09:00 น.

ผู้อ่าน

ภาพ รมว.ศธ. และ รมช.ศธ. เยี่ยมชมนิทรรศการ สทศ. ภายในงานประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ประจำปีการศึกษา 2562 การประกันคุณภาพเพื่อยกระดับการศึกษาไทยในศตวรรษที่ 21

นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และ ดร.คุณหญิงกัลยา  โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เยี่ยมชมนิทรรศการของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สทศ.)  ภายในงานประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ประจำปีการศึกษา 2562 "การประกันคุณภาพเพื่อยกระดับการศึกษาไทยในศตวรรษที่ 21" จัดโดย สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ.) เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2562 ณ โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ

ภาพ รมว.ศธ. และ รมช.ศธ. เยี่ยมชมนิทรรศการ สทศ. ภายในงานประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ประจำปีการศึกษา 2562 การประกันคุณภาพเพื่อยกระดับการศึกษาไทยในศตวรรษที่ 21

ภาพ รมว.ศธ. และ รมช.ศธ. เยี่ยมชมนิทรรศการ สทศ. ภายในงานประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ประจำปีการศึกษา 2562 การประกันคุณภาพเพื่อยกระดับการศึกษาไทยในศตวรรษที่ 21

ภาพ รมว.ศธ. และ รมช.ศธ. เยี่ยมชมนิทรรศการ สทศ. ภายในงานประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ประจำปีการศึกษา 2562 การประกันคุณภาพเพื่อยกระดับการศึกษาไทยในศตวรรษที่ 21