สทศ. ร่วมตักบาตรเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562

ผศ.ดร.ศิริดา  บุรชาติ ผู้อำนวยการสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สทศ. ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2562 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 5 ธันวาคม 2562 ณ กระทรวงศึกษาธิการ