คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สทศ. ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ กระทรวงศึกษาธิการ

ผศ.ดร.ศิริดา  บุรชาติ ผู้อำนวยการสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สทศ. เข้าร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 64 รูป เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ. 2563 ของกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2562 ณ บริเวณสนามหน้ากระทรวงศึกษาธิการ