ไทย​ English   การแสดงผล
C
C
C

ข้อมูลข่าวสาร

คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สทศ. ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ กระทรวงศึกษาธิการ

19 ธ.ค. 2562 15:07 น.

ผู้อ่าน

ภาพ คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สทศ. ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ กระทรวงศึกษาธิการ

ผศ.ดร.ศิริดา  บุรชาติ ผู้อำนวยการสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สทศ. เข้าร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 64 รูป เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ. 2563 ของกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2562 ณ บริเวณสนามหน้ากระทรวงศึกษาธิการ