ไทย​ English   การแสดงผล
C
C
C

การจัดสอบ

สอบเทียบระดับฯ

ผู้อ่าน

การจัดสอบเทียบระดับการศึกษา ในระดับสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สอบเทียบระดับฯ)

การสอบเทียบระดับการศึกษาในระดับสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 1/2558

การสอบเทียบระดับการศึกษาในระดับสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 2/2558