ไทย​ English   การแสดงผล
C
C
C

ข้อมูลข่าวสาร

ผอ.สทศ. และ เลขา กพฐ. ร่วมตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-NET ม.6 ณ สนามสอบโรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี

29 ก.พ. 2563 13:40 น.

ผู้อ่าน

สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) มีกำหนดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562 โดยสอบวันเสาร์ที่ 29 กุมภาพันธ์ และวันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2563 มีจำนวนผู้มีสิทธิ์สอบ 378,132 คน

ภาพ ผอ.สทศ. และ เลขา กพฐ. ร่วมตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-NET ม.6 ณ สนามสอบโรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี

เมื่อวันเสาร์ที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563 ผศ.ดร.ศิริดา  บุรชาติ ผู้อำนวยการ สทศ., นายอำนาจ วิชยานุวัติ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, ดร.สุชาติ  กลัดสุข ผู้อำนวยการ สพม. เขต 2, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชุดา  กิจธรธรรม ประธานศูนย์สอบ O-NET ม.6 ประจำมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร และคณะ ได้เดินทางตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-NET ม.6 ปีการศึกษา 2562 ณ สนามสอบโรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี โดยมี นางอาลัย พรหมชนะ ผู้อำนวยการโรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี และคณะครูให้การต้อนรับ

ภาพ ผอ.สทศ. และ เลขา กพฐ. ร่วมตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-NET ม.6 ณ สนามสอบโรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี

ภาพ ผอ.สทศ. และ เลขา กพฐ. ร่วมตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-NET ม.6 ณ สนามสอบโรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี

สำหรับการทดสอบ O-NET ม.6 ปีการศึกษา 2562 ณ สนามสอบโรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี มีจำนวนผู้มีสิทธิ์สอบในสนามสอบนี้ รวมจำนวน 1140 คน แบ่งเป็น นักเรียนปกติ 1139 คน และนักเรียนพิเศษ 1 คน ซึ่งเป็นนักเรียนที่มาจาก 4 โรงเรียน ได้แก่ (1) โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)  (2) โรงเรียนพิบูลประชาสรรค์ (3) โรงเรียนแม่พระฟาติมา และ (4) โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี ส่วนการเตรียมสถานที่สอบห้องเรียนและอาคารเรียน ทางโรงเรียนสุรศักดิ์มนตรีได้ทำความสะอาดเพื่อรองรับการเข้าสอบไว้ล่วงหน้าแล้ว และเตรียมอุปกรณ์เจลล้างมือ ตั้งจุดตรวจวัดไข้ พร้อมประสานกับศูนย์บริการสาธารณสุข 4 ดินแดง ส่งพยาบาลมาตรวจคัดกรองนักเรียนด้วย

 

ภาพ ผอ.สทศ. และ เลขา กพฐ. ร่วมตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-NET ม.6 ณ สนามสอบโรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี

ภาพ ผอ.สทศ. และ เลขา กพฐ. ร่วมตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-NET ม.6 ณ สนามสอบโรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี

ทั้งนี้ สทศ. มีกำหนดประกาศผลสอบ O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในวันที่ 27 มีนาคม 2563 ทางเว็บไซต์ สทศ. www.niets.or.th เพื่อให้นักเรียนโรงเรียนและต้นสังกัดได้นำผลการสอบ O-NET ไปวางแผนการจัดการศึกษาปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนรวมทั้งยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้ดียิ่งขึ้นต่อไป

ภาพ ผอ.สทศ. และ เลขา กพฐ. ร่วมตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-NET ม.6 ณ สนามสอบโรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี

ภาพ ผอ.สทศ. และ เลขา กพฐ. ร่วมตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-NET ม.6 ณ สนามสอบโรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี