ไทย​ English   การแสดงผล
C
C
C

ข้อมูลข่าวสาร

ผอ.สทศ. ตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-NET ม.6 ณ สนามสอบโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย จ.สงขลา

2 มี.ค. 2563 14:55 น.

ผู้อ่าน

ภาพ ผอ.สทศ. ตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-NET ม.6 ณ สนามสอบโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย จ.สงขลา

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริดา บุรชาติ ผู้อำนวยการสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562 ณ สนามสอบโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย จังหวัดสงขลา โดยมี  อาจารย์เจษฎา โมกขกุล ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการรับนักศึกษา (ประธานศูนย์สอบ O-NET ประจำมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์)  และ ดร.ถนอมทรัพย์ นูนน้อย ผู้อำนวยการโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย (หัวหน้าสนามสอบโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย) ร่วมตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-NET เมื่อวันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2563 ซึ่งการจัดสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเป็นไปตามมาตรฐานการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ