ไทย​ English   การแสดงผล
C
C
C

ข้อมูลข่าวสาร

สทศ.ร่วมจัดนิทรรศการ “เทิดไท้พระผู้ทรงเป็นแม่และครูแห่งแผ่นดิน”

13 ส.ค. 2558 16:45 น.

ผู้อ่าน

ภาพ สทศ.ร่วมจัดนิทรรศการ “เทิดไท้พระผู้ทรงเป็นแม่และครูแห่งแผ่นดิน”

เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2558 บริเวณเวทีหน้ากระทรวงศึกษาธิการ พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานพิธีเปิดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 83 พรรษา 12 สิงหาคม 2558 “เทิดไท้พระผู้ทรงเป็นแม่และครูแห่งแผ่นดิน” โดยมี ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พลเรือเอก เรืองทิพย์ เทียนทอง เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยผู้บริหาร ข้าราชการ ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียนนักศึกษา และประชาชน ร่วมงานจำนวนมาก

ภาพ สทศ.ร่วมจัดนิทรรศการ “เทิดไท้พระผู้ทรงเป็นแม่และครูแห่งแผ่นดิน”

พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า กระทรวงศึกษาธิการในฐานะที่เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบดูแลด้านการศึกษาของประเทศ ซึ่งพระองค์ทรงเห็นว่าเป็นเรื่องจำเป็นที่จะช่วยขจัดความไม่รู้ และความด้อยโอกาสให้ลดน้อยลง ช่วยพัฒนาชีวิต สังคม และประเทศชาติ ทรงพระกรุณาดำเนินการเพื่อการศึกษาของราษฎรหลายรูปแบบ พระองค์ทรงเป็นครูที่ดีของพระราชโอรสพระราชธิดา พระองค์มีพระราชหฤทัยเปี่ยมล้นด้วยพระมหากรุณาธิคุณ มิได้ทรงเลือกที่รักมักที่ชังแก่ผู้ใด กลุ่มใด ทรงมีแต่ให้ อันเป็นคุณลักษณะโดดเด่นแห่งความเป็นครูมืออาชีพ จึงทรงเป็นครู เป็นสิริ เป็นศรี ของแผ่นดินโดยแท้ พระอัจฉริยภาพด้านการศึกษา ได้เป็นที่ประจักษ์ทั่วไปแผ่ไพศาล ทั้งในประเทศ และนานาประเทศ ซึ่งเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างล้นพ้นแก่ประชาชนชาวไทยทุกหมู่เหล่า กระทรวงศึกษาธิการ สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและพระอัจฉริยภาพของพระองค์ท่านอย่างล้นพ้น จึงได้จัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 83 พรรษา 12 สิงหาคม 2558 “เทิดไท้พระผู้ทรงเป็นแม่และครูแห่งแผ่นดิน” ระหว่างวันที่ 12-14 สิงหาคม 2558 ณ บริเวณด้านหน้ากระทรวงศึกษาธิการ

ภาพ สทศ.ร่วมจัดนิทรรศการ “เทิดไท้พระผู้ทรงเป็นแม่และครูแห่งแผ่นดิน”
ภาพ สทศ.ร่วมจัดนิทรรศการ “เทิดไท้พระผู้ทรงเป็นแม่และครูแห่งแผ่นดิน”
ภาพ สทศ.ร่วมจัดนิทรรศการ “เทิดไท้พระผู้ทรงเป็นแม่และครูแห่งแผ่นดิน”
ภาพ สทศ.ร่วมจัดนิทรรศการ “เทิดไท้พระผู้ทรงเป็นแม่และครูแห่งแผ่นดิน”

ภายหลังพิธีเปิดงาน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการและคณะผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการ ได้เยี่ยมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติด้านการเรียนการสอนตามแนวพระราชดำริ ด้านศิลปาชีพ ครูแห่งแผ่นดิน ตลอดจนนิทรรศการขององค์กรหลัก องค์กรในกำกับ และกิจกรรมของนักเรียนนักศึกษา นอกจากนี้ ยังได้เยี่ยมชมนิทรรศการของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ พันธุ์พฤกษ์ ผู้อำนวยการ สทศ. ให้การต้อนรับ

 

ภาพ สทศ.ร่วมจัดนิทรรศการ “เทิดไท้พระผู้ทรงเป็นแม่และครูแห่งแผ่นดิน”

ในช่วงค่ำ มีพิธีถวายเครื่องราชสักการะ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ พันธุ์พฤกษ์ ผู้อำนวยการ สทศ. ในนามของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ(องค์การมหาชน) ร่วมจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล ถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถที่บริเวณเวทีด้านหน้ากระทรวงศึกษาธิการ