ไทย​ English   การแสดงผล
C
C
C

ข้อมูลข่าวสาร

ผู้อำนวยการ สทศ. เข้าร่วมกิจกรรม “ปลูกไม้ ปลูกชีวิต ปลุกจิตอนุรักษ์” และ พิธีปล่อยคาราวานแจกกล้าไม้ 47,000 กล้า เพื่อสร้างจิตสำนึกในการรักป่าให้กับเยาวชน

16 พ.ย. 2563 16:00 น.

ผู้อ่าน

ภาพ ผู้อำนวยการ สทศ. เข้าร่วมกิจกรรม “ปลูกไม้ ปลูกชีวิต ปลุกจิตอนุรักษ์” และ พิธีปล่อยคาราวานแจกกล้าไม้ 47,000 กล้า เพื่อสร้างจิตสำนึกในการรักป่าให้กับเยาวชน

ผศ.ดร.ศิริดา  บุรชาติ ผู้อำนวยการสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) เข้าร่วมกิจกรรม “ปลูกไม้ ปลูกชีวิต ปลุกจิตอนุรักษ์” และพิธีปล่อยคาราวานแจกกล้าไม้ 47,000 กล้า ซึ่งจัดขึ้นโดยกระทรวงศึกษาธิการ โดยความร่วมมือกับมูลนิธิสถาบันราชพฤกษ์ ในวันจันทร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.00 น. ณ ลานสนามหญ้า ด้านหน้าอาคารราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการ โดยมี คุณหญิงกัลยา  โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดงาน ซึ่งกิจกรรมที่จัดขึ้นนี้เป็นการดำเนินการตามนโยบายเพื่อสร้างจิตสำนึกในการรักป่าให้กับเยาวชน ให้นักเรียนอาชีวเกษตรรับต้นไม้ไปดูแลคนละ 1 ต้น ตั้งแต่การปลูกต้นไม้ (ปลูกไม้) การดูแล บำรุงรักษา ไปจนเรียนจบ ปวช. หรือ ปวส. เพื่อให้เติบโตไปคู่กัน (ปลูกชีวิต) มีจิตสำนึกในการปลูกต้นไม้ (ปลุกจิตอนุรักษ์) เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับประเทศไทยต่อไป

ภาพ ผู้อำนวยการ สทศ. เข้าร่วมกิจกรรม “ปลูกไม้ ปลูกชีวิต ปลุกจิตอนุรักษ์” และ พิธีปล่อยคาราวานแจกกล้าไม้ 47,000 กล้า เพื่อสร้างจิตสำนึกในการรักป่าให้กับเยาวชน

ภาพ ผู้อำนวยการ สทศ. เข้าร่วมกิจกรรม “ปลูกไม้ ปลูกชีวิต ปลุกจิตอนุรักษ์” และ พิธีปล่อยคาราวานแจกกล้าไม้ 47,000 กล้า เพื่อสร้างจิตสำนึกในการรักป่าให้กับเยาวชน

ภาพ ผู้อำนวยการ สทศ. เข้าร่วมกิจกรรม “ปลูกไม้ ปลูกชีวิต ปลุกจิตอนุรักษ์” และ พิธีปล่อยคาราวานแจกกล้าไม้ 47,000 กล้า เพื่อสร้างจิตสำนึกในการรักป่าให้กับเยาวชน