พิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 2563

เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2563 กระทรวงศึกษาธิการ จัดพิธีทำบุญตักบาตร อุทิศถวายพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2563 โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ) เป็นประธานในพิธี  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช และ นางกนกวรรณ วิลาวัลย์) และคณะผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานในกำกับ เข้าร่วมพิธีสวดพระพุทธมนต์ ตักบาตรพระสงฆ์ สามเณร จำนวน 89 รูป เพื่อเป็นการแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐ ณ บริเวณสนามหญ้าหน้ากระทรวงศึกษาธิการ โดยมี ผู้อำนวยการ สทศ. (ผศ.ดร.ศิริดา  บุรชาติ ) พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สทศ. ได้เข้าร่วมพิธีในครั้งนี้ด้วย