ไทย​ English   การแสดงผล
C
C
C

ข้อมูลข่าวสาร

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นเจ้าหน้าที่ของสถาบันฯ จำนวน 10 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 7 ม.ค. 2564

7 ธ.ค. 2563 16:50 น.

ผู้อ่าน

สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) เป็นหน่วยงานในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการ มีความประสงค์จะดำเนินการรับสมัครบุคคลเข้าปฏิบัติงานเพื่อบรรจุเป็นเจ้าหน้าที่และลูกจ้างของสถาบันฯ จำนวน 8 ตำแหน่ง รวม 10 อัตรา รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึง 7 มกราคม 2564 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
 
1. รายละเอียดการรับสมัครและคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
2. ดาวโหลดใบสมัคร