ไทย​ English   การแสดงผล
C
C
C

ข้อมูลข่าวสาร

สพฐ.เร่งเขตฯจ้างมหา'ลัยออกข้อสอบครูผู้ช่วย

8 ก.ย. 2558 11:46 น.

ผู้อ่าน

ภาพ สพฐ.เร่งเขตฯจ้างมหา'ลัยออกข้อสอบครูผู้ช่วย

        สพฐ. เร่ง 111 เขตพื้นที่ฯทำสัญญาจ้าง 7 มหา'ลัยออกข้อสอบครูผู้ช่วย ก.ย. นี้ ย้ำมาตรการสกัดทุจริต เสนอมี กก. คุมห้องเก็บข้อสอบตลอด 24 ชม.ย้ำหลังสอบเสร็จตรวจเอกสารผู้เข้าสอบ ลั่นหากพบเอกสารปลอมตัดสิทธิ์ทันที
       
       วันนี้ (7 ก.ย.) ที่โรงแรมดวงจิตต์ รีสอร์ท แอนด์ สปา จ.ภูเก็ต นายสุเทพ ชิตยวงษ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) กล่าวระหว่างมอบนโยบายการประชุมสัมมนาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การ ศึกษา (สพท.) ทั่วประเทศ ว่า สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้กำหนดจัดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เข้าเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 2 ประจำปี 2558 ใน 111 เขตพื้นที่ฯ โดยเปิดสอบใน 42 กลุ่มวิชามีตำแหน่งว่างทั้งหมด 1,503 อัตรา เริ่มรับสมัครวันที่ 14-20 ก.ย.นี้ ซึ่งการสอบครั้งนี้ สพฐ. กำหนดให้เขตพื้นที่ฯ ดำเนินการจัดสอบเองโดยรวมกลุ่มในพื้นที่เขตตรวจราชการของกระทรวงศึกษาธิการ 13 เขตและคัดเลือกสถาบันอุดมศึกษาดำเนินการออกข้อสอบ ดังนี้ เขตตรวจราชการ ศธ. เขต 1 ได้แก่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (มช.) และมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย (มร.ชร.) เขตตรวจราชการ ศธ. เขต 2, 3, 4, 5, 6, 9 และ 13 ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต (มสด.) เขตตรวจราชการ ศธ.เขต 7 ได้แก่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (มข.) เขตตรวจราชการ ศธ. เขต 8 ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา (มร.นม.) เขตตรวจราชการ ศธ. เขต 10 ได้แก่ ม.ทักษิณ และเขตตรวจราชการ ศธ. เขต 12 ได้แก่ ม.สงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานี
       
       นายสุเทพ กล่าวว่า สพฐ. ขอให้ทุกเขตพื้นที่ฯเร่งดำเนินจัดทำร่างขอบเขตงาน หรือทีโออาร์ กับสถาบันอุดมศึกษาให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายนนี้ สำหรับการป้องกันการทุจริตขอให้สอดส่อง กำกับ ดูแลการปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ ตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขันซึ่งต้องไม่มีส่วนได้ส่วนเสียกับการสอบ จัดเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยในสถานที่ที่ใช้ในการสอบ ติดตั้งกล้องวงจรปิดในจุดสำคัญ เปิดช่องทางรับฟังการแจ้งข้อมูล เบาะแส และหาข่าวในทางลับและควรประชาสัมพันธ์ให้ทราบข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง เพื่อป้องกันการแอบอ้างแสวงหาผลประโยชน์
       
       อย่างไรก็ตาม ส่วนการเก็บรักษาข้อสอบนั้น ให้จัดสถานที่หรือห้องมั่นคง และต้องมีคณะกรรมการดูแลประจำตลอด 24 ชั่วโมง ซึ่งคณะกรรมการชุดนี้ควรมีเจ้าหน้าที่ตำรวจ/ทหารร่วมเป็นกรรมการด้วย ให้มีเครื่องดักจับสัญญาณโทรศัพท์ เครื่องมือสื่อสารอื่น ๆ รวมไปถึงห้ามไม่ผู้เข้าสอบนำเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิด หนังสือ เอกสาร ฯลฯ เข้าห้องสอบ
       
       ภายหลังเสร็จสิ้นการสอบให้ทุกเขตพื้นที่ฯเร่งตรวจสอบคุณสมบัติและ เอกสารของผู้สอบทุกคนเนื่องจากผู้เข้าสอบมีจำนวนมากและมาจากหลายสังกัด โดยเฉพาะเอกสารสำคัญ เช่น ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ซึ่งเคยพบปัญหาว่าเคยมีการปลอมแปลงเพื่อหวังนำมายื่นสมัครสอบ ถ้าหากไม่แน่ใจขอให้รวบรวมส่งเอกสารดังกล่าวให้สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ตรวจสอบ โดยหากตรวจสอบแล้วพบว่าผู้เข้าสอบคนใดใช้เอกสารปลอมจะตัดสิทธิ์การสอบทันที
       
       ทั้งนี้ สพฐ. จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวันที่ 25 ก.ย. โดยจัดสอบแข่งขันพร้อมกันวันที่ 10 - 12 ต.ค. และประกาศผลการสอบ 20 ต.ค. 2558

 

ที่มา : นสพ.ผู้จัดการ