ไทย​ English   การแสดงผล
C
C
C

ข้อมูลข่าวสาร

สทศ. จัดประชุมชี้แจงคณะกรรมการระดับสนามสอบ O-NET ป.6 และ ม.3 ปีการศึกษา 2563 ที่อยู่ในความดูแลของศูนย์สอบ สทศ.

4 มี.ค. 2564 16:13 น.

ผู้อ่าน

เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2564 สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) จัดการประชุมชี้แจงคณะกรรมการระดับสนามสอบ การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้น ป.6 และ ม.3 ปีการศึกษา 2563 ที่อยู่ภายใต้ความดูแลของศูนย์สอบ สทศ. จำนวน 21 สนามสอบ ณ ห้องประชุม 3501 สทศ.

ภาพ สทศ. จัดประชุมชี้แจงคณะกรรมการระดับสนามสอบ O-NET ป.6 และ ม.3 ปีการศึกษา 2563 ที่อยู่ในความดูแลของศูนย์สอบ สทศ.

ภาพ สทศ. จัดประชุมชี้แจงคณะกรรมการระดับสนามสอบ O-NET ป.6 และ ม.3 ปีการศึกษา 2563 ที่อยู่ในความดูแลของศูนย์สอบ สทศ.

ผศ.ดร.ศิริดา  บุรชาติ ผู้อำนวยการ สทศ. ประธานการประชุม กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุม และกล่าวถึงนโยบายการบริหารการทดสอบ และมาตรฐานการบริหารการทดสอบ O-NET

ภาพ สทศ. จัดประชุมชี้แจงคณะกรรมการระดับสนามสอบ O-NET ป.6 และ ม.3 ปีการศึกษา 2563 ที่อยู่ในความดูแลของศูนย์สอบ สทศ.

นายพัฒนา  ธนากร  หัวหน้ากลุ่มงานบริหารการทดสอบและศูนย์เครือข่าย กล่าวถึงการบริหารการจัดสอบ O-NET ระดับสนามสอบของศูนย์สอบ สทศ. และในช่วงท้ายได้เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะ

ภาพ สทศ. จัดประชุมชี้แจงคณะกรรมการระดับสนามสอบ O-NET ป.6 และ ม.3 ปีการศึกษา 2563 ที่อยู่ในความดูแลของศูนย์สอบ สทศ.

ภาพ สทศ. จัดประชุมชี้แจงคณะกรรมการระดับสนามสอบ O-NET ป.6 และ ม.3 ปีการศึกษา 2563 ที่อยู่ในความดูแลของศูนย์สอบ สทศ.

ภาพ สทศ. จัดประชุมชี้แจงคณะกรรมการระดับสนามสอบ O-NET ป.6 และ ม.3 ปีการศึกษา 2563 ที่อยู่ในความดูแลของศูนย์สอบ สทศ.

ภาพ สทศ. จัดประชุมชี้แจงคณะกรรมการระดับสนามสอบ O-NET ป.6 และ ม.3 ปีการศึกษา 2563 ที่อยู่ในความดูแลของศูนย์สอบ สทศ.