ไทย​ English   การแสดงผล
C
C
C

ข้อมูลข่าวสาร

สทศ. ขยายเวลารับสมัครและยืนยันการเข้าสอบ V-NET ปวช.3 ปีการศึกษา 2563 ด้วยระบบ Digital Testing

4 มี.ค. 2564 19:27 น.

ผู้อ่าน

ภาพ สทศ. ขยายเวลารับสมัครและยืนยันการเข้าสอบ V-NET ปวช.3 ปีการศึกษา 2563 ด้วยระบบ Digital Testing

ตามที่ สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สทศ.) ได้เปิดระบบสมัครและยืนยันการเข้าสอบ V-NET (Vocational National Educational Test) ระดับ ปวช.3 ปีการศึกษา 2563 ให้แก่สถานศึกษาที่ประสงค์จะเข้าสอบ V-NET โดยสมัครผ่าน www.niets.or.th “ระบบสมัครและยืนยันการเข้าสอบ” ระหว่างวันที่ 25 มกราคม – 5 กุมภาพันธ์ 2564 โดยไม่เสียค่าสมัครสอบ แล้วนั้น

ภายหลังจากปิดระบบการรับสมัครและยืนยันการเข้าสอบแล้ว ได้มีสถานศึกษาแจ้งความประสงค์ที่จะยืนยันการเข้าสอบ เนื่องจากมีความเข้าใจคลาดเคลื่อนทำให้ดำเนินการยืนยันการเข้าสอบไม่ทันตามกำหนด จึงได้ประสานงานและส่งคำร้องมาที่ สทศ. เพื่อขอให้ขยายเวลาการสมัครและยืนยันการเข้าสอบดังกล่าว ซึ่งคณะกรรมการ สทศ. ในการประชุมครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 ได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติให้ขยายวันในการรับสมัครสอบ V-NET เป็นวันที่ 5 – 15 มีนาคม 2564

แนวทางการสมัครและยืนยันการเข้าสอบ

 1. วิธีการสมัครสอบ : สถานศึกษาส่งรายชื่อนักเรียน นักศึกษา สมัครผ่านระบบ V-NET
  โดยสถานศึกษา ใช้ชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่าน (Password) ของสถานศึกษาในการเข้าระบบ เพื่อนำส่งข้อมูลนักเรียน นักศึกษา (วิธีการ : เข้าเว็บไซด์ www.niets.or.th เข้าระบบ V-NET ไปที่เมนู “ข้อมูลนักเรียน” เลือก “รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ” เลือก “เพิ่มข้อมูลนักเรียน”) ระหว่างวันที่ 5  - 15 มีนาคม  2564 โดยไม่เสียค่าสมัคร
 2. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและสนามสอบ : วันที่ 25 มีนาคม 2564
 3. กำหนดการสอบ : วันที่ 4 – 6 เมษายน 2564 ด้วยระบบ Digital Testing ใช้เวลาในการทดสอบคนละ 3 ช.ม. โดย สทศ. จัดสอบวันละ 2 รอบ
 4. ประกาศผลสอบ : วันที่ 25 เมษายน 2564 ทาง www.niets.or.th
 5. การรายงานผลสอบ :
  - กรณีโรงเรียนยืนยันรายชื่อนักเรียน : สทศ. จะรายงานผลการทดสอบระดับโรงเรียน (ทั้ง 8 ฉบับ) และระดับรายบุคคล
  - กรณีนักเรียนสมัครสอบด้วยตนเอง : สทศ. จะรายงานผลการทดสอบระดับรายบุคคล

 

-------------------------------------------------------------------------------------