ไทย​ English   การแสดงผล
C
C
C

ข้อมูลข่าวสาร

ผู้อำนวยการ สทศ. ตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-NET ม.3 ด้วยระบบดิจิทัล (Digital Testing Platform) ณ สนามสอบโรงเรียนมัธยมพระราชทานนายาว จ.ฉะเชิงเทรา

14 มี.ค. 2564 14:34 น.

ผู้อ่าน

ภาพ ผู้อำนวยการ สทศ. ตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-NET ม.3 ด้วยระบบดิจิทัล (Digital Testing Platform) ณ สนามสอบโรงเรียนมัธยมพระราชทานนายาว จ.ฉะเชิงเทรา

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 14 มีนาคม 2564 ผศ.ดร.ศิริดา บุรชาติ  ผู้อำนวยการสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สทศ.) พร้อมด้วย ดร.เนตรดาว  ยั่งยุบล  รองผู้อำนวยการ สทศ. ตรวจเยี่ยมสนามสอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563 ด้วยระบบดิจิทัล (Digital Testing Platform) ณ สนามสอบโรงเรียนมัธยมพระราชทานนายาว จังหวัดฉะเชิงเทรา มีจำนวนผู้มีสิทธิ์สอบ 62 คน ซึ่งในการตรวจเยี่ยมครั้งนี้มี พ.ต.ท.เจริญ  บุราณรมย์ ผู้อำนวยการสถานศึกษา และคณะครูให้การต้อนรับภาพ ผู้อำนวยการ สทศ. ตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-NET ม.3 ด้วยระบบดิจิทัล (Digital Testing Platform) ณ สนามสอบโรงเรียนมัธยมพระราชทานนายาว จ.ฉะเชิงเทรา

นับเป็นปีแรกที่ สทศ. ได้ดำเนินการทดสอบด้วยระบบ Digital Testingในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการดำเนินการภายใต้โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในพระชนมายุ 65 พรรษา โดยนำผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) และระบบการทดสอบทางการศึกษาแบบดิจิทัล (National Digital Testing Platform) ไปใช้ในการยกระดับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน

ภาพ ผู้อำนวยการ สทศ. ตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-NET ม.3 ด้วยระบบดิจิทัล (Digital Testing Platform) ณ สนามสอบโรงเรียนมัธยมพระราชทานนายาว จ.ฉะเชิงเทรา

ภาพ ผู้อำนวยการ สทศ. ตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-NET ม.3 ด้วยระบบดิจิทัล (Digital Testing Platform) ณ สนามสอบโรงเรียนมัธยมพระราชทานนายาว จ.ฉะเชิงเทรา

ภาพ ผู้อำนวยการ สทศ. ตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-NET ม.3 ด้วยระบบดิจิทัล (Digital Testing Platform) ณ สนามสอบโรงเรียนมัธยมพระราชทานนายาว จ.ฉะเชิงเทรา

ภาพ ผู้อำนวยการ สทศ. ตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-NET ม.3 ด้วยระบบดิจิทัล (Digital Testing Platform) ณ สนามสอบโรงเรียนมัธยมพระราชทานนายาว จ.ฉะเชิงเทรา