ไทย​ English   การแสดงผล
C
C
C

ข้อมูลข่าวสาร

ผู้อำนวยการ สทศ. รับรางวัล “คนดี ความดี แทนคุณแผ่นดิน” ประจำปี 2558 สาขาส่งเสริมและพัฒนาระบบการศึกษา ร่วมเป็นวิทยากรการเสวนา

12 ก.ย. 2558 16:55 น.

ผู้อ่าน

ภาพ ผู้อำนวยการ สทศ. รับรางวัล “คนดี ความดี แทนคุณแผ่นดิน” ประจำปี 2558 สาขาส่งเสริมและพัฒนาระบบการศึกษา ร่วมเป็นวิทยากรการเสวนา

เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2558  มูลนิธิสังคมไทย ได้จัดงานเสวนาเรื่อง “ทิศทางการศึกษาไทย ในทศวรรษหน้า” โดยมี นายตวง  อันทะไชย  ประธานคณะกรรมาธิการการศึกษาและกีฬา, นายพงษ์เดช  ศรีวชิรประดิษฐ์ นายกสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2, รองศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์  พันธุ์พฤกษ์ ผู้อำนวยการสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) เป็นวิทยากรร่วมเสวนา

นอกจากนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์  พันธุ์พฤกษ์ ผู้อำนวยการสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ได้รับรางวัล “คนดี ความดี แทนคุณแผ่นดิน” ประจำปี 2558 สาขาส่งเสริมและพัฒนาระบบการศึกษา โดยมี ฯพณฯ นายอำพล  เสนาณรงค์ องคมนตรี เป็นประธานในพิธี ณ ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์  ดำเนินการโดย มูลนิธิสังคมไทย เส้นทางไทย คณะกรรมการรางวัลไทย  นอกจากนี้ มีผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สทศ. ร่วมแสดงความยินดี

ทั้งนี้ จะมีการเผยแพร่เทปบันทึกการเสวนาเรื่อง “ทิศทางการศึกษาไทย ในทศวรรษหน้า” โดยออกอากาศทางช่องสุวรรณภูมิในวันอาทิตย์ที่ 13 กันยายน 2558 เวลา 20.00 น. และวันอังคารที่ 15 กันยายน 2558 เวลา 22.00 น.

ภาพ ผู้อำนวยการ สทศ. รับรางวัล “คนดี ความดี แทนคุณแผ่นดิน” ประจำปี 2558 สาขาส่งเสริมและพัฒนาระบบการศึกษา ร่วมเป็นวิทยากรการเสวนา
ภาพ ผู้อำนวยการ สทศ. รับรางวัล “คนดี ความดี แทนคุณแผ่นดิน” ประจำปี 2558 สาขาส่งเสริมและพัฒนาระบบการศึกษา ร่วมเป็นวิทยากรการเสวนา
ภาพ ผู้อำนวยการ สทศ. รับรางวัล “คนดี ความดี แทนคุณแผ่นดิน” ประจำปี 2558 สาขาส่งเสริมและพัฒนาระบบการศึกษา ร่วมเป็นวิทยากรการเสวนา
ภาพ ผู้อำนวยการ สทศ. รับรางวัล “คนดี ความดี แทนคุณแผ่นดิน” ประจำปี 2558 สาขาส่งเสริมและพัฒนาระบบการศึกษา ร่วมเป็นวิทยากรการเสวนา

ภาพ ผู้อำนวยการ สทศ. รับรางวัล “คนดี ความดี แทนคุณแผ่นดิน” ประจำปี 2558 สาขาส่งเสริมและพัฒนาระบบการศึกษา ร่วมเป็นวิทยากรการเสวนา