ผู้อำนวยการ สทศ. ตรวจเยี่ยมศูนย์สอบ O-NET สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 และสนามสอบ O-NET ม.3 ณ สนามสอบโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดโสธรวราราม จังหวัดฉะเชิงเทรา

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 14 มีนาคม 2564  ผศ.ดร.ศิริดา  บุรชาติ ผู้อำนวยการสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) และ ดร.เนตรดาว  ยั่งยุบล รองผู้อำนวยการ สทศ. ตรวจเยี่ยมศูนย์สอบ O-NET สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 และสนามสอบ O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563 ณ สนามสอบโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดโสธรวราราม จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยมี นางเจือศรีพูลพิพัฒน์ รองผู้อำนวยการ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 และคณะ ให้การต้อนรับ ซึ่งการจัดสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย