ไทย​ English   การแสดงผล
C
C
C

ข้อมูลข่าวสาร

สทศ. ขอเชิญร่วมลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล

4 พ.ค. 2564 12:27 น.

ผู้อ่าน

4 พ.ค. 2564  สทศ. ได้จัดตั้งโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมเครื่องราชสักการะและพานพุ่ม เนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล โดยให้สอดคล้องกับสถานการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) สทศ. ขอเชิญร่วมลงนามถวายพระพรออนไลน์ เนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล

ภาพ สทศ. ขอเชิญร่วมลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล

 

ภาพ สทศ. ขอเชิญร่วมลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล