ไทย​ English   การแสดงผล
C
C
C

ข้อมูลข่าวสาร

สทศ. เปิดระบบรับสมัครสอบ O-NET สำหรับนักเรียนเทียบเท่าชั้น ป.6 และชั้น ม.3 และจะเปิดระบบรับสมัครสอบวิชาสามัญ 9 วิชา ปีการศึกษา 2559

26 ก.ย. 2558 17:25 น.

ผู้อ่าน

ภาพ สทศ. เปิดระบบรับสมัครสอบ O-NET สำหรับนักเรียนเทียบเท่าชั้น ป.6 และชั้น ม.3 และจะเปิดระบบรับสมัครสอบวิชาสามัญ 9 วิชา ปีการศึกษา 2559

สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) จะเปิดระบบการรับสมัครการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) สำหรับนักเรียนเทียบเท่าชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2558 สมัครสอบได้ตั้งแต่วันที่ 1 – 15 ตุลาคม 2558 โดยสมัครสอบผ่านเว็บไซต์ สทศ. www.niets.or.th โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในการสมัคร ทั้งนี้ กำหนดการสอบ O-NET ป.6 สอบวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2559  ประกาศผลสอบวันที่ 28 มีนาคม 2559  และกำหนดการสอบ O-NET ม.3 สอบวันที่ 27 – 28 กุมภาพันธ์ 2559 ประกาศผลสอบวันที่ 29 มีนาคม 2559

นอกจากนี้ สทศ. จะเปิดระบบรับสมัครสอบวิชาสามัญ 9 วิชา ประจำปีการศึกษา 2559 สมัครสอบได้ตั้งแต่วันที่ 1 – 20 ตุลาคม 2558 สมัครสอบผ่านเว็บไซต์ สทศ.  www.niets.or.th มีรายละเอียดดังนี้

คุณสมบัติผู้สมัคร :  นักเรียนชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า หรือสูงกว่า ม.6 ขึ้นไป

ค่าสมัคร : วิชาละ 100 บาท

วันชำระเงิน : 1 ตุลาคม 2558 (ตั้งแต่เวลา 9.00 น.) – 21 ตุลาคม 2558 (ปิดระบบเวลา 20.00 น.)  

ตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของผู้สมัครสอบ : 1 – 22 ตุลาคม 2558

ประกาศเลขที่นั่งสอบ/สถานที่สอบ/พิมพ์บัตรแสดงข้อมูลเลขที่นั่งสอบ : 17 พฤศจิกายน 2558

วันสอบ : 26 – 27 ธันวาคม 2558

ประกาศผลสอบ : 8 กุมภาพันธ์ 2559

 

ติดตามรายละเอียดเกี่ยวกับการสอบ O-NET ปีการศึกษา 2558 และการสอบวิชาสามัญ 9 วิชา ปีการศึกษา 2559 ได้ที่เว็บไซต์ สทศ. www.niets.or.th