สมรรถนะครู ปีงบประมาณ 2564

ประจำปีงบประมาณ 2564

 

คุณสมบัติของผู้สมัคร

คุณสมบัติของผู้สมัครสอบ ครูผู้สอน บุคลากรทางการศึกษา และผู้สนใจทั่วไป
กำหนดการรับสมัครสอบ ผู้สมัครสอบสามารถเข้ามาสมัครสอบทางเว็บไซต์ www.niets.or.th ตามกำหนดการ
การชำระเงินค่าสมัครสอบ ค่าสมัครสอบ 200 บาทต่อครั้งการสอบ

 

กำหนดการรับสมัคร

กิจกรรม \ ครั้งการสอบ ครั้งที่ 1/2564 ครั้งที่ 2/2564
ลงทะเบียนรับสมัครสอบตามขั้นตอน 4 - 20 มิถุนายน 2564 1 - 20 กรกฎาคม 2564
ชำระเงิน 4 - 21 มิถุนายน 2564 1 - 21 กรกฎาคม 2564
แก้ไขข้อมูลส่วนบุคคล 4 - 21 มิถุนายน 2564 1 - 21 กรกฎาคม 2564
ประกาศเลขที่นั่งสอบ สถานที่สอบ 7 กรกฎาคม 2564 9 สิงหาคม 2564
กำหนดการสอบด้วย

วันเสาร์ที่ 31 กรกฎาคม 2564
เวลา 10.00 - 12.00 น. 

วันเสาร์ที่ 28 สิงหาคม 2564
เวลา 10.00 - 12.00 น. 
ประกาศผลสอบ 10 สิงหาคม 2564 10 กันยายน 2564

หมายเหตุ - กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

 

การเปิด-ปิดระบบรับสมัครสอบ

            สทศ. จะเปิดระบบการรับสมัครสอบ  ตั้งแต่เวลา  09.00  น.  ของวันแรกที่มีการเปิดรับสมัครสอบ

            และปิดระบบการรับสมัครสอบ  ในเวลา  16.00  น.  ของวันสุดท้ายที่มีการเปิดระบบการรับสมัครสอบ

 

การเปิด-ปิดระบบการชำระเงิน

            สทศ. จะเปิดระบบการชำระเงิน  ตั้งแต่เวลา  09.00  น.  ของวันแรกที่มีการเปิดระบบรับชำระเงิน

            และปิดระบบการรับชำระเงินในเวลา  20.00  น.  ของวันสุดท้ายที่มีการเปิดระบบรับชำระเงิน