ไทย​ English   การแสดงผล
C
C
C

ข้อมูลข่าวสาร

ศธ. ชงปรับเกณฑ์อาชีวะกู้ กยศ. ง่ายขึ้น

15 ต.ค. 2558 12:53 น.

ผู้อ่าน

ภาพ ศธ. ชงปรับเกณฑ์อาชีวะกู้ กยศ. ง่ายขึ้น


วันนี้ (13 ต.ค.) รศ.นพ.กำจร ตติยกวี ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) กล่าวถึงกรณีที่ พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รมว.ศธ. มีนโยบายเพิ่มแรงจูงใจให้เด็กหันมาเรียนสายอาชีพมากขึ้น โดยเตรียมหารือกับกระทรวงการคลัง ให้นักเรียน นักศึกษา ที่เรียนในสายอาชีพได้มีสิทธิกู้ยืมเงิน จากกองทุนกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา (กยศ.) เพิ่มขึ้น ว่า ในการประชุมคณะกรรมการบริหาร กยศ.เร็วๆนี้ ตนจะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาปรับหลักเกณฑ์การกู้ยืมเฉพาะนักเรียน นักศึกษา สายอาชีวศึกษา ให้สามารกู้ได้ทุกคน ทุกสถาบันการศึกษา แม้จะไม่ได้รับการรับรองจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการ ศึกษา(สมศ.) ไม่กำหนดเกรดเฉลี่ยขั้นต่ำของผู้กู้ รวมถึง ไม่กำหนดรายได้ขั้นต่ำของครอบครัว ซึ่งผู้เรียนในสายสามัญศึกษากำหนดว่า ผู้กู้จะต้องมีรายได้ต่อครอบครัวไม่เกิน 200,000 บาทต่อปี

“ขอเสนอดังกล่าวยังเป็นเพียงหลักการเบื้องต้น ต้องรับฟังความเห็นจากผู้เกี่ยวข้องก่อน โดยในคณะกรรมการบริหาร กยศ. มีผม และมีผู้แทนจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) รวมอยู่ด้วย ทั้งนี้ ส่วนตัวเห็นว่าควรจะเริ่มต้นในสาขาที่ขาดแคลนและเป็นความต้องการของประเทศ ก่อน ไม่ได้เริ่มทั้งหมด ส่วนที่ว่าวงเงินกู้ของเด็กสายอาชีพน้อยกว่าสายสามัญฯนั้นเท่าที่ดู ไม่น่าจะใช่ แต่ที่แตกต่างกัน คือ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และระดับอุดมศึกษา เนื่องจากค่าเทอมแต่ละสถาบันไม่เท่ากัน ดังนั้น วงเงินกู้ยืมจึงมีความแตกต่างกันไปด้วย ตรงนี้ต้องไปดูรายละเอียด เพื่อหาข้อสรุปร่วมกันอีกครั้ง”รศ.นพ.กำจร กล่าว.“
 

ที่มา :  เดลินิวส์    http://www.dailynews.co.th/education/354146