ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นเจ้าหน้าที่ของสถาบันฯ จำนวน 7 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 31 ก.ค. 2564

สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) เป็นหน่วยงานในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการ มีความประสงค์จะดำเนินการรับสมัครบุคคลเข้าปฏิบัติงาน เพื่อบรรจุเป็นเจ้าหน้าที่ของสถาบันฯ จำนวน 3 ตำแหน่ง รวม 7 อัตรา รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึง 31 ก.ค. 2564 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้