ไทย​ English   การแสดงผล
C
C
C

ข้อมูลข่าวสาร

สทศ. มอบชุดอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (PPE) จำนวน 120 ชุด และหน้ากากอนามัย N95 จำนวน 200 ชุด ให้แก่ทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์ เนื่องในโอกาสครบรอบ 16 ปีของการจัดตั้ง สทศ.

3 ก.ย. 2564 11:22 น.

ผู้อ่าน

ภาพ สทศ. มอบชุดอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (PPE) จำนวน 120 ชุด และหน้ากากอนามัย N95 จำนวน 200 ชุด ให้แก่ทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์ เนื่องในโอกาสครบรอบ 16 ปีของการจัดตั้ง สทศ.

3 กันยายน 2564 เนื่องในโอกาสครบรอบ 16 ปีของการจัดตั้งสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สทศ.) โดยในช่วงเช้า ผู้อำนวยการ สทศ. (ผศ.ดร.ศิริดา  บุรชาติ) พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สทศ. สักการะบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ณ ที่ตั้ง สทศ. และทำบุญถวายสังฆทานและถวายภัตตาหารเพลที่วัดอภัยทายาราม (วัดมะกอก)

ภาพ สทศ. มอบชุดอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (PPE) จำนวน 120 ชุด และหน้ากากอนามัย N95 จำนวน 200 ชุด ให้แก่ทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์ เนื่องในโอกาสครบรอบ 16 ปีของการจัดตั้ง สทศ.

ในช่วงบ่าย รองผู้อำนวยการ สทศ. (ดร.วารุณี  เลียววิวัฒน์ชัย และนางสาวดรุณี  ร่องพืช) มอบชุดอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (PPE) จำนวน 120 ชุด และหน้ากากอนามัย N95 จำนวน 200 ชุด ให้แก่ทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์ได้นำไปใช้ในการป้องกันการแพร่ระบาดและลดความเสี่ยงจากการสัมผัสผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยง/ผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) โดยมีผู้แทนจากโรงพยาบาลราชทัณฑ์ นางศิริรัตน์ สาชลวิจารณ์ ผู้อำนวยการส่วนสวัสดิการฯ  นายมนตรี อุปมัย หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ และนางกัลยาณี เอมอ่อน คณะกรรมการบริหารทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์ เป็นผู้รับมอบ

ภาพ สทศ. มอบชุดอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (PPE) จำนวน 120 ชุด และหน้ากากอนามัย N95 จำนวน 200 ชุด ให้แก่ทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์ เนื่องในโอกาสครบรอบ 16 ปีของการจัดตั้ง สทศ.

ภาพ สทศ. มอบชุดอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (PPE) จำนวน 120 ชุด และหน้ากากอนามัย N95 จำนวน 200 ชุด ให้แก่ทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์ เนื่องในโอกาสครบรอบ 16 ปีของการจัดตั้ง สทศ.