การแสดงผล
C
C
C

ข้อมูลข่าวสาร

สทศ. มอบชุดอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (PPE) จำนวน 120 ชุด และหน้ากากอนามัย N95 จำนวน 200 ชุด ให้แก่ทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์ เนื่องในโอกาสครบรอบ 16 ปีของการจัดตั้ง สทศ.

3 ก.ย. 2564 11:22 น.

ผู้อ่าน

3 กันยายน 2564 เนื่องในโอกาสครบรอบ 16 ปีของการจัดตั้งสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สทศ.) โดยในช่วงเช้า ผู้อำนวยการ สทศ. (ผศ.ดร.ศิริดา  บุรชาติ) พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สทศ. สักการะบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ณ ที่ตั้ง สทศ. และทำบุญถวายสังฆทานและถวายภัตตาหารเพลที่วัดอภัยทายาราม (วัดมะกอก)

ในช่วงบ่าย รองผู้อำนวยการ สทศ. (ดร.วารุณี  เลียววิวัฒน์ชัย และนางสาวดรุณี  ร่องพืช) มอบชุดอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (PPE) จำนวน 120 ชุด และหน้ากากอนามัย N95 จำนวน 200 ชุด ให้แก่ทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์ได้นำไปใช้ในการป้องกันการแพร่ระบาดและลดความเสี่ยงจากการสัมผัสผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยง/ผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) โดยมีผู้แทนจากโรงพยาบาลราชทัณฑ์ นางศิริรัตน์ สาชลวิจารณ์ ผู้อำนวยการส่วนสวัสดิการฯ  นายมนตรี อุปมัย หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ และนางกัลยาณี เอมอ่อน คณะกรรมการบริหารทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์ เป็นผู้รับมอบ