ไทย​ English   การแสดงผล
C
C
C

ข้อมูลข่าวสาร

สทศ. ชี้แจง ข้อสอบที่เผยแพร่ช่อง BLUESKY ไม่ใช่ข้อสอบ O-NET

10 ก.ย. 2564 17:49 น.

ผู้อ่าน

ตามที่ รายการ ฟ้าทะลายโจร ช่อง BLUESKY Channel ออกอากาศวันที่ 9 กันยายน 2564 นำเสนอในหัวข้อ “ได้อะไรจากข้อสอบโอเน็ต “มุกหอม” ปลุกระดมส่งเสริมเยาวชนผิด ม.112” ซึ่งอ้างข้อความจาก FACEBOOK โดยกล่าวว่าเป็นข้อสอบ O-NET โดยมีเนื้อหาตามที่เสนอในรายการ อาจทำให้ผู้ชมเข้าใจว่า เป็นข้อสอบ O-NET ของ สทศ.
 
ภาพ สทศ. ชี้แจง ข้อสอบที่เผยแพร่ช่อง BLUESKY ไม่ใช่ข้อสอบ O-NET
 
จากกรณีดังกล่าว สทศ.ขอเรียน ดังนี้ 
1. สทศ. เป็นหน่วยงานกลางที่รับผิดชอบออกข้อสอบ O-NET ซึ่งมีมาตรฐาน มีกระบวนการและขั้นตอนในการสร้างข้อสอบทุกขั้นตอนตามมาตรฐานการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ แม้กระทั่งตัวเลือก
จะกำหนดให้เป็น “ตัวเลข” ไม่เป็น “ตัวอักษร” 
2. สทศ. ได้ตรวจสอบข้อสอบ O-NET ของ สทศ. ทั้งหมดตั้งแต่มีการสอบจนถึงปัจจุบัน (ปีการศึกษา 2563) พบว่า ไม่มีเนื้อหาตามที่เสนอในรายการ
3. ดังนั้น ข้อมูลเกี่ยวกับข้อสอบ O-NET ที่รายการนำเสนอ จึงไม่ใช่ข้อสอบของ สทศ. 
4. สทศ. ได้ติดต่อไปยังสถานีช่อง BLUESKY เรียบร้อยแล้ว และได้ให้ข้อมูลว่าการเสนอข่าวดังกล่าวไม่เป็นความจริง ทำให้ผู้ชมมีความเข้าใจที่ไม่ถูกต้อง และก่อให้เกิดความเสียหายต่อภาพลักษณ์ สทศ. จึงขอให้ทางรายการแก้ข่าวและนำเสนอข้อมูลที่ถูกต้อง
5. ทั้งนี้ การนำเสนอข่าวที่ไม่ได้ตั้งอยู่บนพื้นฐานของข้อเท็จจริงที่ถูกต้อง และไม่ได้มีการตรวจสอบข้อมูลที่ชัดเจนก่อนนำเสนอ อาจทำให้ผู้รับชมมีความเข้าใจที่ไม่ถูกต้องจากความเป็นจริง และก่อให้เกิดความเสียหายต่อ สทศ.  ซึ่งอาจเป็นความผิดต่อกฎหมาย