ไทย​ English   การแสดงผล
C
C
C

ข้อมูลข่าวสาร

รร.ดังทั่วปท.ใช้สอบคัดเด็กปี59

28 ต.ค. 2558 10:51 น.

ผู้อ่าน

ภาพ รร.ดังทั่วปท.ใช้สอบคัดเด็กปี59

นายการุณ สกุลประดิษฐ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาฯ กพฐ.) กล่าวว่า ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้กำหนดแนวปฏิบัติการรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2559 นั้น ขณะนี้โรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูงทั่วประเทศได้ส่งสัดส่วนการรับนัก เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มาให้ สพฐ.เห็นชอบแล้ว ดังนี้ ในส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ตัวอย่างเช่น รร.เทพศิรินทร์ สอบคัดเลือกและใช้คะแนนแบบทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน หรือโอเน็ต ในเขตพื้นที่บริการ 40% จับสลากในเขตพื้นที่บริการ 0% สอบคัดเลือกและใช้คะแนนโอเน็ตของนักเรียนทั่วไป 60% รร.เบญจมราชาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์ 40-0-60 รร.โยธินบูรณะ 40-0-60 รร.ราชวินิตมัธยม 40-0-60 รร.ศึกษานารี 40-0-60 รร.สตรีวิทยา 40-0-60 รร.สวนกุหลาบวิทยาลัย 40-0-60 รร.สามเสนวิทยาลัย 50-0-50 รร.เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 30-10-60 รร.เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 30-10-60 รร.นวมินทราชินูทิศเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 35-5-60 รร.นวมินทราชินูทิศบดินทรเดชา 40-0-60 รร.นวมินทราชินูทิศเบญจมราชาลัย 40-0-60 รร.บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 40-0-60 รร.ฤทธิยะวรรณาลัย 40-0-60 รร.สุรศักดิ์มนตรี 20-20-60 รร.หอวัง 40-0-60 รร.เบญจมราชานุสรณ์ 20-20-60 รร.รัตนาธิเบศร์ 20-20-60 รร.วัดเขมาภิรตาราม 45-5-50 รร.ศรีบุณยานนท์ 40-0-60 รร.สตรีนนทบุรี 40-0-60 รร.สวนกุหลาบวิทยาลัยนนทบุรี 40-0-60 รร.ธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม 40-0-60 รร.ธัญบุรี 45-0-55 รร.นวมินทราชินูทิศสวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี 40-0-60 รร.ปทุมวิไล 50-0-50 รร.สวนกุหลาบวิทยาลัยรังสิต 50-0-50 รร.แก่งคอย 40-0-60 รร.สระบุรีวิทยาคม 40-0-60 เป็นต้น

นายการุณกล่าวต่อว่า ในส่วนของภาคใต้ เช่น รร.เมืองสุราษฎร์ธานี 50-0-50 รร.กัลยาณี 100-0-0 รร.เบญจมราชูทิศ 100-0-0 รร.สภาราชินี 40-0-60 รร.สตรีภูเก็ต 50-0-50 รร.สตรีระนอง 60-0-40 รร.หาดใหญ่วิทยาลัย 40-0-60 เป็นต้น สำหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เช่น รร.เลยพิทยาคม 40-0-60 รร.อุดรพิทยานุกูล 40-0-60 รร.มุกดาหาร 40-0-60 รร.บึงกาฬ 80-0-20 รร.สกลราชวิทยานุกูล 40-0-60 รร.กาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 40-0-60 รร.ขอนแก่นวิทยายน 40-0-60 รร.สุรนารีวิทยา 50-0-50 เป็นต้น สุดท้ายในภาคเหนือ เช่น รร.สันป่าตองวิทยาคม 60-0-40 รร.ลำปางกัลยาณี 40-0-60 รร.พะเยาพิทยาคม 40-0-60 รร.ปัว 40-0-60 รร.ตากพิทยาคม 50-0-50 รร.สุโขทัยวิทยาคม 40-0-60 รร.พิษณุโลกพิทยาคม 40-0-60 รร.อุตรดิตถ์ 40-0-60 รร.กำแพงเพชรพิทยาคม 50-0-50 รร.พิจิตรพิทยาคม 40-0-60 รร.สตรีนครสวรรค์ 50-0-50 เป็นต้น

ทั้งนี้ หากผู้ที่สนใจจะทราบสัดส่วนรับการนักเรียนเพิ่มเติม สามารถติดต่อสอบถามไปยังเขตพื้นที่ฯ ได้ สำหรับการรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูง รับสมัครนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ วันที่ 20-21 มีนาคม 2559 สอบวันที่ 23 มีนาคม 2559 ประกาศผลและรายงานตัว วันที่ 25 มีนาคม 2559 และนักเรียนทั่วไปรับสมัคร วันที่ 20-24 มีนาคม 2559 สอบคัดเลือก วันที่ 26 มีนาคม 2559 ประกาศผลและรายงานตัว วันที่ 2 เมษายน 2559.

 

ที่มา : ไทยโพสต์