ไทย​ English   การแสดงผล
C
C
C

ข้อมูลข่าวสาร

สทศ.ลดภาระผู้เรียน

2 พ.ย. 2558 10:35 น.

ผู้อ่าน

ภาพ สทศ.ลดภาระผู้เรียน

รศ.ดร.สัมพันธ์ พันธุ์พฤกษ์ ผอ.สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ เปิดเผยว่า สทศ.ได้ดำเนินการพัฒนาระบบอิเล็กทรอนิกส์ในกระบวนการต่างๆ ของ สทศ. โดยปีนี้เป็นปีแรกที่ สทศ.ใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ในการประกาศผลสอบแบบวัดความถนัดทั่วไป หรือ GAT และแบบวัดความถนัดทางวิชาชีพ/วิชาการ หรือ PAT โดยนักเรียนและผู้ปกครองสามารถเข้าเว็บไซต์ของ สทศ. ที่ www.niets.or.th เพื่อพิมพ์ใบประกาศรับรองรายงานผล GAT-PAT โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ซึ่งเดิมจะต้องเสียค่าพิมพ์ครั้งละ 20 บาท เพื่อลดภาระของผู้เรียนและผู้ปกครอง

ขณะเดียวกันหากมหาวิทยาลัยใด ต้องการให้ผู้เรียนยื่นใบประกาศรับรองรายงานผล GAT-PAT ดังกล่าวในการรับสมัคร ก็สามารถใช้โทรศัพท์มือถือสแกนที่บาร์โค้ดก็จะปรากฏคะแนนสอบในแต่ละวิชา ซึ่งป้องกันการแก้คะแนนได้.

 

ที่มา : http://www.thairath.co.th/content/536391