การแสดงผล
C
C
C

ข้อมูลข่าวสาร

ศธ.ประกาศเจตนารมณ์ ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน “กระทรวงศึกษาธิการโปร่งใส ไม่ทนต่อการทุจริต (MOE TRUST & Zero Tolerance)”

15 ธ.ค. 2564 16:10 น.

ผู้อ่าน

วันที่ 15 ธันวาคม 2564 กระทรวงศึกษาธิการ ได้จัดกิจกรรมประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต และมอบนโยบาย No Gift Policy ของกระทรวงศึกษาธิการ เนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย) ภายใต้แนวคิด “กระทรวงศึกษาธิการโปร่งใส ไม่ทนต่อการทุจริต” (MOE TRUST & Zero Tolerance) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ บริเวณสนามหญ้าหน้ากระทรวงศึกษาธิการ โดยมีนางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธาน นำกล่าวประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต และได้มอบนโยบาย No Gift Policy ของกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยคุณหญิงกัลยา โสภณพนิช  นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงศึกษาธิการ ในการนี้ นางสาวดรุณี  ร่องพืช รองผู้อำนวยการสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) และผู้บริหาร สทศ. ได้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย

 

 

ขอขอบคุณภาพประกอบ : กระทรวงศึกษาธิการ