ไทย​ English   การแสดงผล
C
C
C

ข้อมูลข่าวสาร

ศธ.ประกาศเจตนารมณ์ ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน “กระทรวงศึกษาธิการโปร่งใส ไม่ทนต่อการทุจริต (MOE TRUST & Zero Tolerance)”

15 ธ.ค. 2564 16:10 น.

ผู้อ่าน

ภาพ ศธ.ประกาศเจตนารมณ์ ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน “กระทรวงศึกษาธิการโปร่งใส ไม่ทนต่อการทุจริต (MOE TRUST & Zero Tolerance)”

วันที่ 15 ธันวาคม 2564 กระทรวงศึกษาธิการ ได้จัดกิจกรรมประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต และมอบนโยบาย No Gift Policy ของกระทรวงศึกษาธิการ เนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย) ภายใต้แนวคิด “กระทรวงศึกษาธิการโปร่งใส ไม่ทนต่อการทุจริต” (MOE TRUST & Zero Tolerance) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ บริเวณสนามหญ้าหน้ากระทรวงศึกษาธิการ โดยมีนางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธาน นำกล่าวประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต และได้มอบนโยบาย No Gift Policy ของกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยคุณหญิงกัลยา โสภณพนิช  นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงศึกษาธิการ ในการนี้ นางสาวดรุณี  ร่องพืช รองผู้อำนวยการสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) และผู้บริหาร สทศ. ได้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย

ภาพ ศธ.ประกาศเจตนารมณ์ ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน “กระทรวงศึกษาธิการโปร่งใส ไม่ทนต่อการทุจริต (MOE TRUST & Zero Tolerance)”

ภาพ ศธ.ประกาศเจตนารมณ์ ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน “กระทรวงศึกษาธิการโปร่งใส ไม่ทนต่อการทุจริต (MOE TRUST & Zero Tolerance)”

ภาพ ศธ.ประกาศเจตนารมณ์ ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน “กระทรวงศึกษาธิการโปร่งใส ไม่ทนต่อการทุจริต (MOE TRUST & Zero Tolerance)”

 

 

ขอขอบคุณภาพประกอบ : กระทรวงศึกษาธิการ