รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงาน ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึง 30 พ.ย. 58

สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ(องค์การมหาชน) เป็นหน่วยงานในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการ มีความประสงค์จะดำเนินการรับสมัครบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นเจ้าหน้าที่ของสถาบันในตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา  เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึง 30 พฤศจิกายน 2558 มีรายละเอียดดังเอกสารแนบ

ดาวน์โหลด