ไทย​ English   การแสดงผล
C
C
C

ข้อมูลข่าวสาร

สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ศึกษาดูงานด้านระบบการรายงานผลการทดสอบระบบการบริหารจัดการข้อสอบ และระบบการจัดสอบแบบ Digital Testing ของ สทศ.

25 พ.ค. 2565 16:00 น.

ผู้อ่าน

ภาพ สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ศึกษาดูงานด้านระบบการรายงานผลการทดสอบระบบการบริหารจัดการข้อสอบ และระบบการจัดสอบแบบ Digital Testing ของ สทศ.

วันที่ 25 พฤษภาคม 2565 สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ศึกษาดูงานด้านระบบการรายงานผลการทดสอบ ระบบการบริหารจัดการข้อสอบ และระบบการจัดสอบแบบ Digital Testing ของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) โดยมี ผศ.ดร.ศิริดา  บุรชาติ ผู้อำนวยการ สทศ. , ดร.วารุณี เลียววิวัฒน์ รองผู้อำนวยการ สทศ. และ นายไตรเทพ  สิริสัณห์ หัวหน้ากลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้การต้อนรับ และเป็นวิทยากรบรรยาย ณ ห้องประชุม สทศ.

ภาพ สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ศึกษาดูงานด้านระบบการรายงานผลการทดสอบระบบการบริหารจัดการข้อสอบ และระบบการจัดสอบแบบ Digital Testing ของ สทศ.

ภาพ สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ศึกษาดูงานด้านระบบการรายงานผลการทดสอบระบบการบริหารจัดการข้อสอบ และระบบการจัดสอบแบบ Digital Testing ของ สทศ.

ภาพ สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ศึกษาดูงานด้านระบบการรายงานผลการทดสอบระบบการบริหารจัดการข้อสอบ และระบบการจัดสอบแบบ Digital Testing ของ สทศ.

ภาพ สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ศึกษาดูงานด้านระบบการรายงานผลการทดสอบระบบการบริหารจัดการข้อสอบ และระบบการจัดสอบแบบ Digital Testing ของ สทศ.

ภาพ สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ศึกษาดูงานด้านระบบการรายงานผลการทดสอบระบบการบริหารจัดการข้อสอบ และระบบการจัดสอบแบบ Digital Testing ของ สทศ.