ไทย​ English   การแสดงผล
C
C
C

ข้อมูลข่าวสาร

สทศ. จัดกิจกรรมจิตอาสาฯ มอบถุงยังชีพให้แก่ประชาชนในชุมชนแดงบุหงา เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร

27 ก.ค. 2565 14:30 น.

ผู้อ่าน

ภาพ สทศ. จัดกิจกรรมจิตอาสาฯ มอบถุงยังชีพให้แก่ประชาชนในชุมชนแดงบุหงา เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร

วันที่ 27 กรกฎาคม 2565 ผู้อำนวยการสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (ผศ.ดร.ศิริดา  บุรชาติ) ได้มอบหมาย รองผู้อำนวยการ สทศ. (ดร.วารุณี  เลียววิวัฒน์ชัย) เป็นประธานในกิจกรรมจิตอาสา เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2565 พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สทศ. ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพ จำนวน 70 ถุง ให้แก่ประชาชนในชุมชนแดงบุหงา เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร

ภาพ สทศ. จัดกิจกรรมจิตอาสาฯ มอบถุงยังชีพให้แก่ประชาชนในชุมชนแดงบุหงา เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร

ภาพ สทศ. จัดกิจกรรมจิตอาสาฯ มอบถุงยังชีพให้แก่ประชาชนในชุมชนแดงบุหงา เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร

ภาพ สทศ. จัดกิจกรรมจิตอาสาฯ มอบถุงยังชีพให้แก่ประชาชนในชุมชนแดงบุหงา เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร

ภาพ สทศ. จัดกิจกรรมจิตอาสาฯ มอบถุงยังชีพให้แก่ประชาชนในชุมชนแดงบุหงา เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร

ภาพ สทศ. จัดกิจกรรมจิตอาสาฯ มอบถุงยังชีพให้แก่ประชาชนในชุมชนแดงบุหงา เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร

ภาพ สทศ. จัดกิจกรรมจิตอาสาฯ มอบถุงยังชีพให้แก่ประชาชนในชุมชนแดงบุหงา เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร

ภาพ สทศ. จัดกิจกรรมจิตอาสาฯ มอบถุงยังชีพให้แก่ประชาชนในชุมชนแดงบุหงา เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร

ภาพ สทศ. จัดกิจกรรมจิตอาสาฯ มอบถุงยังชีพให้แก่ประชาชนในชุมชนแดงบุหงา เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร

ภาพ สทศ. จัดกิจกรรมจิตอาสาฯ มอบถุงยังชีพให้แก่ประชาชนในชุมชนแดงบุหงา เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร

ภาพ สทศ. จัดกิจกรรมจิตอาสาฯ มอบถุงยังชีพให้แก่ประชาชนในชุมชนแดงบุหงา เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร

ภาพ สทศ. จัดกิจกรรมจิตอาสาฯ มอบถุงยังชีพให้แก่ประชาชนในชุมชนแดงบุหงา เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร

ภาพ สทศ. จัดกิจกรรมจิตอาสาฯ มอบถุงยังชีพให้แก่ประชาชนในชุมชนแดงบุหงา เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร

ภาพ สทศ. จัดกิจกรรมจิตอาสาฯ มอบถุงยังชีพให้แก่ประชาชนในชุมชนแดงบุหงา เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร