ไทย​ English   การแสดงผล
C
C
C

ข้อมูลข่าวสาร

ประกาศขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นเจ้าหน้าที่ของสถาบัน ตำแหน่งนักวิชาการวัดและประเมินผล นักวิชาการคอมพิวเตอร์

6 ก.ย. 2565 09:00 น.

ผู้อ่าน

ประกาศ เรื่อง ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นเจ้าหน้าที่ของสถาบัน ตำแหน่งนักวิชาการวัดและประเมินผล จำนวน 5 อัตรา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ ถึง วันที่ 5 ตุลาคม 2565