ไทย​ English   การแสดงผล
C
C
C

ข้อมูลข่าวสาร

ผู้อำนวยการ สทศ. รับมอบรางวัล “องค์กรส่งเสริมคนดี คนเก่ง คนกล้า”

15 ก.ย. 2565 16:20 น.

ผู้อ่าน

ภาพ ผู้อำนวยการ สทศ. รับมอบรางวัล “องค์กรส่งเสริมคนดี คนเก่ง คนกล้า”

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริดา บุรชาติ ผู้อำนวยการสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) รับมอบโล่รางวัล “องค์กรส่งเสริมคนดี คนเก่ง คนกล้า” จาก พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง ประธานคณะกรรมาธิการการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2565 ณ ห้องประชุม 402-403 ชั้น 4 อาคารรัฐสภา (ฝั่งวุฒิสภา)

ภาพ ผู้อำนวยการ สทศ. รับมอบรางวัล “องค์กรส่งเสริมคนดี คนเก่ง คนกล้า”

ภาพ ผู้อำนวยการ สทศ. รับมอบรางวัล “องค์กรส่งเสริมคนดี คนเก่ง คนกล้า”

ภาพ ผู้อำนวยการ สทศ. รับมอบรางวัล “องค์กรส่งเสริมคนดี คนเก่ง คนกล้า”

ภาพ ผู้อำนวยการ สทศ. รับมอบรางวัล “องค์กรส่งเสริมคนดี คนเก่ง คนกล้า”