ไทย​ English   การแสดงผล
C
C
C

ข้อมูลข่าวสาร

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือการให้บริการการทดสอบภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในการทำงาน TEC-W

23 ก.ย. 2565 16:00 น.

ผู้อ่าน

เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2565 ได้มี พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือการให้บริการการทดสอบภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในการทำงาน (Test of English Communication in the Workplace : TEC-W) ระหว่าง สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) กับ มหาวิทยาลัยนครพนม โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริดา บุรชาติ ผู้อำนวยการ สทศ. และ ดร.พรหมสวัสดิื์ ทิพย์คงคา รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม ร่วมลงนาม

ภาพ พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือการให้บริการการทดสอบภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในการทำงาน TEC-W

ภาพ พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือการให้บริการการทดสอบภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในการทำงาน TEC-W