ไทย​ English   การแสดงผล
C
C
C

การจัดสอบ

สมรรถนะครู ปีงบประมาณ 2566

ผู้อ่าน

ประจำปีงบประมาณ 2566

 

คุณสมบัติของผู้สมัคร

คุณสมบัติของผู้สมัครสอบ ครูผู้สอน บุคลากรทางการศึกษา และผู้สนใจทั่วไป
กำหนดการรับสมัครสอบ ผู้สมัครสอบสามารถเข้ามาสมัครสอบทางเว็บไซต์ www.niets.or.th ตามกำหนดการ
การชำระเงินค่าสมัครสอบ ค่าสมัครสอบ 200 บาทต่อครั้งการสอบ

 

กำหนดการรับสมัคร

กิจกรรม/ครั้งการสอบ ครั้งที่ 1/2566 ครั้งที่ 2/2566
รับสมัครสอบ 1-29 พ.ย. 65 1 เม.ย. - 15 พ.ค. 66
ชำระเงิน 1-30 พ.ย. 65 1 เม.ย. - 16 พ.ค. 66
ประกาศเลขที่นั่งสอบ สถานที่สอบ

14 ธ.ค. 65

13 มิ.ย. 66
กำหนดการสอบด้วยระบบดิจิทัล

วันเสาร์ที่ 24 ธ.ค. 65
เวลา 10.00 - 12.00 น.

วันเสาร์ที่ 24 มิ.ย. 66
เวลา 10.00 - 12.00 น.
ประกาศผลสอบ 10 ม.ค. 66 7 ก.ค. 66

หมายเหตุ - กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

 

การเปิด-ปิดระบบรับสมัครสอบ

            สทศ. จะเปิดระบบการรับสมัครสอบ  ตั้งแต่เวลา  09.00  น.  ของวันแรกที่มีการเปิดรับสมัครสอบ

            และปิดระบบการรับสมัครสอบ  ในเวลา  16.00  น.  ของวันสุดท้ายที่มีการเปิดระบบการรับสมัครสอบ

 

การเปิด-ปิดระบบการชำระเงิน

            สทศ. จะเปิดระบบการชำระเงิน  ตั้งแต่เวลา  09.00  น.  ของวันแรกที่มีการเปิดระบบรับชำระเงิน

            และปิดระบบการรับชำระเงินในเวลา  16.00  น.  ของวันสุดท้ายที่มีการเปิดระบบรับชำระเงิน