ไทย​ English   การแสดงผล
C
C
C

ข้อมูลข่าวสาร

ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นเจ้าหน้าที่ของสถาบันฯ จำนวน 3 ตำแหน่ง 3 อัตรา รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 5 ม.ค. 66

13 ธ.ค. 2565 14:29 น.

ผู้อ่าน

สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) เป็นหน่วยงานในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการ มีความประสงค์จะดำเนินการรับสมัครบุคคลเข้าปฏิบัติงาน เพื่อบรรจุเป็นเจ้าหน้าที่ของสถาบันฯ จำนวน 3 ตำแหน่ง รวม 3 อัตรา รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึง 5 ม.ค. 2566 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
 
1. ประกาศรายละเอียดการรับสมัครและคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
2. ดาวโหลดใบสมัคร