ไทย​ English   การแสดงผล
C
C
C

ข้อมูลข่าวสาร

สทศ. ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรกระทรวงศึกษาธิการ เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ. 2566

27 ธ.ค. 2565 11:00 น.

ผู้อ่าน

ภาพ สทศ. ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรกระทรวงศึกษาธิการ เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ. 2566

เมื่อวันพุธที่ 27 ธันวาคม 2565 นางสาวตรีนุช  เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานงาน “สุขสันต์วันปีใหม่ 2566” กระทรวงศึกษาธิการ และตักบาตรพระสงฆ์ และสามเณร จำนวน 45 รูป มี คุณหญิงกัลยา  โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูง ข้าราชการ และบุคลากรกระทรวงศึกษาธิการ ในการนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริดา   บุรชาติ ผู้อำนวยการสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สทศ. เข้าร่วมกิจกรรมในคร้งนี้ ณ บริเวณสนามหญ้า กระทรวงศึกษาธิการ