ไทย​ English   การแสดงผล
C
C
C

ข้อมูลข่าวสาร

สทศ. ประกาศเจตนารมณ์นโยบายการบริหารงาน ด้วยหลักธรรมาภิบาลมุ่งสู่องค์การมหาชนคุณธรรมต้นแบบ และจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “ส่งเสริมความสัมพันธ์ สทศ. สู่องค์การมหาชนคุณธรรมต้นแบบปีที่ 7”

28 ธ.ค. 2565 17:14 น.

ผู้อ่าน

ภาพ สทศ. ประกาศเจตนารมณ์นโยบายการบริหารงาน ด้วยหลักธรรมาภิบาลมุ่งสู่องค์การมหาชนคุณธรรมต้นแบบ และจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “ส่งเสริมความสัมพันธ์ สทศ. สู่องค์การมหาชนคุณธรรมต้นแบบปีที่ 7”