ไทย​ English   การแสดงผล
C
C
C

ข้อมูลข่าวสาร

สทศ. ประชุมศูนย์ประสานงานจัดสอบและสนามสอบ เพื่อเตรียมความพร้อมการจัดสอบ O-NET ม.6 ปีการศึกษา 2565 ด้วยระบบดิจิทัล (Digital Testing)

11 ม.ค. 2566 16:00 น.

ผู้อ่าน

สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) จัดประชุมชี้แจงศูนย์ประสานงานการจัดสอบ O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ด้วยระบบดิจิทัล (Digital Testing) ปีการศึกษา 2565 โดยมีศูนย์ประสานงานการจัดสอบ O-NET ประกอบด้วย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 62 เขต และสนามสอบทั่วประเทศ เข้าร่วมประชุม ระหว่างวันที่ 9 -12 มกราคม 2566 ผ่านระบบ Zoom Meeting โดยแบ่งผู้เข้าร่วมประชุมออกเป็น 8 กลุ่ม ดังนี้ 
  • กลุ่มที่ 1 วันที่ 9 มกราคม 2566 เวลา 9.30 น. - กรุงเทพมหานคร เขต 1 และ เขต 2  
  • กลุ่มที่ 2 วันที่ 9 มกราคม 2566 เวลา 13.30 น. – นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร สมุทรสงคราม ฉะเชิงเทรา นครปฐม พระนครศรีอยุธยา
  • กลุ่มที่ 3 วันที่ 10 มกราคม 2566 เวลา 9.30 น. – ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด สระแก้ว ปราจีนบุรี นครนายก ลพบุรี สระบุรี สิงห์บุรี อ่างทอง สุพรรณบุรี นครสวรรค์
  • กลุ่มที่ 4 วันที่ 10 มกราคม 2566 เวลา 13.30 น. – มหาสารคาม ร้อยเอ็ด เลย หนองบัวลำภู บึงกาฬ บุรีรัมย์ กาฬสินธุ์ หนองคาย อุดรธานี ขอนแก่น
  • กลุ่มที่ 5 วันที่ 11 มกราคม 2566 เวลา 9.30 น. – สกลนคร สุรินทร์ ศรีสะเกษ ยโสธร นครพนม มุกดาหาร อุบลราชธานี อำนาจเจริญ
  • กลุ่มที่ 6 วันที่ 11 มกราคม 2566 เวลา 13.30 น. – นครราชสีมา ชัยภูมิ อุทัยธานี ชัยนาท ประจวบคีรีขันธ์ ราชบุรี เพชรบุรี ตาก กาญจนบุรี สุโขทัย กำแพงเพชร
  • กลุ่มที่ 7 วันที่ 12 มกราคม 2566 เวลา 9.30 น. – เชียงราย เชียงใหม่ น่าน พิจิตร แม่ฮ่องสอน เพชรบูรณ์ แพร่ พะเยา ลำปาง ลำพูน พิษณุโลก อุตรดิตถ์
  • กลุ่มที่ 8 วันที่ 12 มกราคม 2566 เวลา 13.30 น. – สุราษฎร์ธานี ชุมพร สงขลา สตูล พัทลุง พังงา ภูเก็ต ระนอง ตรัง กระบี่ นราธิวาส นครศรีธรรมราช ยะลา ปัตตานี
ภาพ สทศ. ประชุมศูนย์ประสานงานจัดสอบและสนามสอบ เพื่อเตรียมความพร้อมการจัดสอบ O-NET ม.6 ปีการศึกษา 2565 ด้วยระบบดิจิทัล (Digital Testing)
 
ดร.วารุณี  เลียววิวัฒน์ชัย  รองผู้อำนวยการ สทศ. กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุม และกล่าวถึงการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน หรือ O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่มีการปรับรูปแบบการทดสอบจากเดิมใช้แบบทดสอบแบบกระดาษ (Paper Pencil) สู่การทดสอบด้วยระบบดิจิทัล (Digital Testing) สำหรับการเตรียมความพร้อมในการดำเนินการทดสอบฯ สทศ. จึงได้จัดประชุมชี้แจงศูนย์ประสานงานการจัดสอบและสนามสอบ เพื่อชี้แจงกำหนดการ ปฏิทินการทำงาน และรับทราบถึงแนวทางและขั้นตอนในการดำเนินการทดสอบ O-NET ด้วยระบบดิจิทัล ทั้งนี้ สทศ. ขอขอบคุณศูนย์สอบที่ให้ความร่วมมือในการดำเนินการทดสอบ O-NET ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและขอให้ดำเนินตามมาตรฐานการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ รวมทั้งจัดการทดสอบให้เป็นไปตามมาตรฐานการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ
 
ภาพ สทศ. ประชุมศูนย์ประสานงานจัดสอบและสนามสอบ เพื่อเตรียมความพร้อมการจัดสอบ O-NET ม.6 ปีการศึกษา 2565 ด้วยระบบดิจิทัล (Digital Testing)
 
นายพัฒนา  ธนากร หัวหน้ากลุ่มงานบริหารการทดสอบและศูนย์เครือข่าย กล่าวถึงการเตรียมความพร้อมในการทดสอบ O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ด้วยระบบดิจิทัล โดยแบ่งเป็น 4 เรื่อง ประกอบด้วย (1) การบริหารการจัดสอบด้วยระบบดิจิทัล  (2) บทบาทหน้าที่และขั้นตอนการทำงานในสนามสอบ  (3) เอกสารการจัดสอบและระบบการบริหารการจัดสอบ และ (4) แนวปฏิบัติในกรณีต่าง ๆ  ทั้งนี้ ในการทดสอบ O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2565 ด้วยระบบดิจิทัล แบ่งการทดสอบเป็น 4 รอบ (รอบละ 2 วัน) ดังนี้ รอบที่ 1 สอบวันที่ 25 – 26 กุมภาพันธ์ 2566 รอบที่ 2 สอบวันที่ 27 – 28 กุมภาพันธ์ 2566 รอบที่ 3 สอบวันที่ 1 – 2 มีนาคม 2566 และรอบที่ 4 สอบวันที่ 3 – 4 มีนาคม 2566  นอกจากนี้ สทศ. ได้จัดทำคู่มือการจัดสอบ O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ด้วยระบบดิจิทัล และคู่มือการใช้งานระบบการทดสอบ O-NET ในรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์  โดยขอความร่วมมือให้คณะกรรมการระดับสนามสอบ ดาวน์โหลดคู่มือดังกล่าว เพื่อศึกษาขั้นตอนการปฏิบัติงาน ได้ที่เว็บไซต์ สทศ. www.niets.or.th หัวข้อ การจัดสอบ > ศูนย์สอบ/สนามสอบ/ โรงเรียน สำหรับโรงเรียนที่ส่งรายชื่อนักเรียนเข้ารับการทดสอบ O-NET สามารถแนะนำให้นักเรียนให้รับชมวีดิทัศน์ “การทดสอบด้วยระบบดิจิทัล (Digital Testing)” ที่เผยแพร่ทางเว็บไซต์ สทศ. เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนสอบ
ภาพ สทศ. ประชุมศูนย์ประสานงานจัดสอบและสนามสอบ เพื่อเตรียมความพร้อมการจัดสอบ O-NET ม.6 ปีการศึกษา 2565 ด้วยระบบดิจิทัล (Digital Testing)
 
นายจิรวิทย์  เต็มราม เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ กล่าวถึง การแนะนำเกี่ยวกับการทดสอบด้วยระบบดิจิทัล (Digital Testing) เช่น การเตรียมความพร้อมของคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง การเข้าระบบ วิธีการทำแบบทดสอบ การส่งแบบทดสอบ รวมถึงให้คำแนะนำต่าง ๆ ทั้งนี้ สทศ. ได้เผยแพร่วีดิทัศน์ “การทดสอบด้วยระบบดิจิทัล (Digital Testing)” โดยผู้สนใจดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.niets.or.th
ภาพ สทศ. ประชุมศูนย์ประสานงานจัดสอบและสนามสอบ เพื่อเตรียมความพร้อมการจัดสอบ O-NET ม.6 ปีการศึกษา 2565 ด้วยระบบดิจิทัล (Digital Testing)
ภาพ สทศ. ประชุมศูนย์ประสานงานจัดสอบและสนามสอบ เพื่อเตรียมความพร้อมการจัดสอบ O-NET ม.6 ปีการศึกษา 2565 ด้วยระบบดิจิทัล (Digital Testing)
ภาพ สทศ. ประชุมศูนย์ประสานงานจัดสอบและสนามสอบ เพื่อเตรียมความพร้อมการจัดสอบ O-NET ม.6 ปีการศึกษา 2565 ด้วยระบบดิจิทัล (Digital Testing)
ภาพ สทศ. ประชุมศูนย์ประสานงานจัดสอบและสนามสอบ เพื่อเตรียมความพร้อมการจัดสอบ O-NET ม.6 ปีการศึกษา 2565 ด้วยระบบดิจิทัล (Digital Testing)
ภาพ สทศ. ประชุมศูนย์ประสานงานจัดสอบและสนามสอบ เพื่อเตรียมความพร้อมการจัดสอบ O-NET ม.6 ปีการศึกษา 2565 ด้วยระบบดิจิทัล (Digital Testing)
ภาพ สทศ. ประชุมศูนย์ประสานงานจัดสอบและสนามสอบ เพื่อเตรียมความพร้อมการจัดสอบ O-NET ม.6 ปีการศึกษา 2565 ด้วยระบบดิจิทัล (Digital Testing)
ภาพ สทศ. ประชุมศูนย์ประสานงานจัดสอบและสนามสอบ เพื่อเตรียมความพร้อมการจัดสอบ O-NET ม.6 ปีการศึกษา 2565 ด้วยระบบดิจิทัล (Digital Testing)
ภาพ สทศ. ประชุมศูนย์ประสานงานจัดสอบและสนามสอบ เพื่อเตรียมความพร้อมการจัดสอบ O-NET ม.6 ปีการศึกษา 2565 ด้วยระบบดิจิทัล (Digital Testing)