ไทย​ English   การแสดงผล
C
C
C

ข้อมูลข่าวสาร

สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในงานวันครู ครั้งที่ 67 พ.ศ.2566 “พลังครู คือ หัวใจของการพลิกโฉมคุณภาพการศึกษา”

16 ม.ค. 2566 11:17 น.

ผู้อ่าน

ภาพ สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในงานวันครู ครั้งที่ 67 พ.ศ.2566 “พลังครู คือ หัวใจของการพลิกโฉมคุณภาพการศึกษา”

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริดา  บุรชาติ ผู้อำนวยการสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สทศ. ร่วมงานวันครู ครั้งที่ 67 พ.ศ. 2566 “พลังครู คือ หัวใจของการพลิกโฉมคุณภาพการศึกษา” Teacher’ s Power is the Heart of Transforming the Educational Quality และตักบาตรพระสงฆ์และสามเณร จำนวน 68 รูป โดยมี นางสาวตรีนุช  เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานโดยมี คุณหญิงกัลยา  โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นางเจิมมาศ จึงเลิศศิริ ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ประจำคุณหญิงกัลยา โสภณพนิช) พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูง ข้าราชการ บุคลากรกระทรวงศึกษาธิการ เข้าร่วมงาน ในวันที่ 16 มกราคม 2566 ณ บริเวณสนามหญ้ากระทรวงศึกษาธิการ

ภาพ สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในงานวันครู ครั้งที่ 67 พ.ศ.2566 “พลังครู คือ หัวใจของการพลิกโฉมคุณภาพการศึกษา”

ภาพ สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในงานวันครู ครั้งที่ 67 พ.ศ.2566 “พลังครู คือ หัวใจของการพลิกโฉมคุณภาพการศึกษา”

ภาพ สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในงานวันครู ครั้งที่ 67 พ.ศ.2566 “พลังครู คือ หัวใจของการพลิกโฉมคุณภาพการศึกษา”

ภาพ สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในงานวันครู ครั้งที่ 67 พ.ศ.2566 “พลังครู คือ หัวใจของการพลิกโฉมคุณภาพการศึกษา”