ไทย​ English   การแสดงผล
C
C
C

ข้อมูลข่าวสาร

สทศ. และ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การให้บริการการทดสอบภาษาอังกฤษ เพื่อการสื่อสารในการทำงาน (TEC-W)

24 ม.ค. 2566 11:00 น.

ผู้อ่าน

ภาพ สทศ. และ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การให้บริการการทดสอบภาษาอังกฤษ เพื่อการสื่อสารในการทำงาน (TEC-W)