ไทย​ English   การแสดงผล
C
C
C

ข้อมูลข่าวสาร

สทศ. ร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา 5 ธันวาคม 2558

10 ธ.ค. 2558 10:48 น.

ผู้อ่าน

ภาพ สทศ. ร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา 5 ธันวาคม 2558

เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว กระทรวงศึกษาธิการได้จัดงานเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา 5 ธันวาคม 2558 ภายใต้ชื่องานว่า “เทิดไท้พระผู้ทรงเป็นครูแห่งแผ่นดิน” เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติและแสดงความจงรักภักดี

รองศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์  พันธุ์พฤกษ์ ผู้อำนวยการสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ได้เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล นอกจากนี้ ผู้อำนวยการ สทศ. ได้ร่วมลงนามถวายพระพรออนไลน์ที่หน้าเว็บไซต์กระทรวงศึกษาธิการ www.moe.go.th

ภาพ สทศ. ร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา 5 ธันวาคม 2558      ภาพ สทศ. ร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา 5 ธันวาคม 2558

ภายในงานมีกิจกรรมต่างๆ เช่น คาราวานจิตอาสา เพื่อบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมตามสถานที่ต่างๆ ถวายเป็นพระราชกุศล การประกวดร้องเพลงพระราชนิพนธ์ การแสดงเทิดพระเกียรติ การสาธิตการประกอบอาหารและเครื่องดื่ม และกิจกรรมศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center)

ในช่วงค่ำ นายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ  และผู้อำนวยการ สทศ. ได้ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล ที่บริเวณเวทีด้านหน้ากระทรวงศึกษาธิการ

ภาพ สทศ. ร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา 5 ธันวาคม 2558      ภาพ สทศ. ร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา 5 ธันวาคม 2558

 

ขอบคุณภาพประกอบจาก www.moe.go.th