ไทย​ English   การแสดงผล
C
C
C

ข้อมูลข่าวสาร

สทศ. ตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2565 ณ สนามสอบโรงเรียนสายน้ำทิพย์

11 ก.พ. 2566 10:30 น.

ผู้อ่าน

ภาพ สทศ. ตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2565 ณ สนามสอบโรงเรียนสายน้ำทิพย์